Du er her: 

Der må være en grænse ...

OM GENFORENINGEN OG SØNDERJYLLAND 

 • Hver dag kl. 10.00 - 14.30:
  kl. 10.00 Morgensang
  kl. 10.15 Program
  kl. 12.00 Frokost (inkl. i deltagergebyret)
  kl. 12.45 Program
 • Enhver er meget velkommen - uanset hvor man bor.
 • Kontakt eventuelt kirkens kontor for at få en folder. 
 • Billetter á 350 kr. (inkl. frokost) kan købes ved kontakt til kirkens kontor, tlf. 4580 3247, fra og med søndag den 26. april. Betaling kontant eller over netbank (begrænset deltagerantal).

 

Tirsdag den 23. juni
Sønderjyllands genforening

Foredrag ved cand. mag. og forfatter RENÉ KARPANTSCHOF. 
Sønderjyllands genforening i 1920 satte punktum for årtiers national strid. Nu delte man simpelthen Slesvig midt over og spurgte slesvigerne selv, om de ville høre til Danmark eller til Tyskland. I sit foredrag fortæller historiker René Karpantschof om delingstankens historie, og hvordan det princip om folkenes selvbestemmelsesret, der lå til grund for 1920-løsningen, stammede fra en fredsbevægelse, som nu er glemt.

Om hundrede år - en sønderjysk familiekrønike
Foredrag ved forfatter ANNA ELISABETH JESSEN.
Med udgangspunkt i sin historiske roman "Om hundrede år" (udgivet på Rosinante i 2019) fortæller Anna Elisabeth Jessen om, hvordan Første Verdenskrig og Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark trækker spor gennem det efterfølgende århundrede. Anna Elisabeth Jessen er født i Sønderjylland og kommer fra en familie, hvor hendes bedstefar blev tvunget med på tysk side i den store krig.

Onsdag den 24. juni
Den kirkelige genforening

Foredrag ved dr. teol., professor i kirkehistorie MARTIN SCHWARZ LAUSTEN 
Blandt de mange politiske og kulturelle problemer, som skulle løses ved Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920, var de kirkelige bemærkelsesværdige. Kunne de tysk uddannede præster bare fortsætte som danske? Det klarede man på en direkte og dramatisk måde. Afstemninger og "genopdragelseskursus". Dertil kom, at kirkestyret, gudstjenester, kirkeliv, salmesang, møder og andet skulle tilpasses Folkekirken. Følgerne spores endnu.

Emil Nolde og marsken
Billedforedrag ved sognepræst HELENE RASMUSSEN.
"De modne marker, efterårsskyerne, det flade landskab. Dette landskab, hvor intet træ bryder billedfladen ... drager mig til sig", har maleren Emil Nolde sagt. Mange ville sikkert undre sig over, at han slog sig ned på den flade, "kedelige egn", hvor der hverken findes skove, bakker eller bjerge, og hvor der ikke engang vokser træer langs bredden på de små vandløb. "Vi ved godt, at vores landskab er beskedent, men til gengæld for den kærlighed, man giver landskabet, giver det den intime iagttager uendelig meget af stille, inderlig skønhed, barsk storhed og stormende vildt liv." Det er marsklandskabet omkring Tønder i det vestlige Slesvig, Nolde beskriver i disse vendinger. Foredraget handler om Noldes liv, hans udfordringer som kunstner og hans billeder. 

Torsdag den 25. juni
Danmark syd for grænsen

Billedforedrag ved kulturredaktør på Flensborg Avis HANS CHRISTIAN DAVIDSEN. 
Hans Christian Davidsen fortæller om sin nye bog "Danmark syd for grænsen - En kulturguide til Syd-slesvig". Præsentationen tager udgangspunkt i bogens essays om steder af kulturhistorisk værdi eller særlig kulturel interesse i det tidligere danske land mellem den nuværende grænse og Ejderen. Der fortælles bl.a. om kunstmuseer, historiske museer og musikfestivaler i Flensborg og det nordlige Slesvig-Holsten.

Sange og salmer i Sønderjylland
ved organist AMALIE H. GRUNNET, sognepræst NIELS V. GRUNNET
og sognepræst BRUNO RASMUSSEN. 
Der fortælles om sange og salmer, der har spillet en særlig rolle i Sønderjylland i tidens løb. Sangene og salmerne drejer sig bl.a. om historien, sproget, landskabet og kristendommen. Deltagerne får lejlighed til at synge med på bl.a. "Dengang jeg drog afsted", "Vort modersmål er dejligt", "Det haver så nyligen regnet", "Velkommen i den grønne lund", et par sange af højskolemanden Jens Rosendal og salmer med en særlig tilknytning til Genforeningen og Sønderjylland.