HÅB ER ET VIDT BEGREB

I løbet af efteråret 2020 bliver håbet behandlet og belyst på forskellige måder med forskellige foredragsholder. Man begynder med morgensang kl. 10.00, og derefter er der foredrag og spørgsmål til omkring kl. 11.30. Indtil kl. 12 er der så mulighed for en kop kaffe eller te.    

Enhver meget velkommen, og deltagelse er gratis.

Hvad er håb? - et filosofisk foredrag

Lørdag den 5. september kl. 10.00-11.30
Foredrag ved KRESTEN LUNDSGAARD-LETH, der er adjunkt på Afdeling for Anvendt filosofi på Aalborg Universitet, og har skrevet ph.d.-afhandling om Søren Kierkegaard og håb på Aarhus Universitet.

Han skriver bl.a.: ”Alle mennesker håber på alt muligt - men har vi egentlig styr på, hvad det er, vi gør, når vi håber? I foredraget vil jeg belyse, hvordan håbet både kan vær fremtids- og fortidsrettet.”

Lysegrønt håb i klimaforandringernes tidsalder

Lørdag 3. oktober kl. 10.00-11.30
Foredrag ved teolog og lektor i bioetik MICKEY GJERRIS.

Foredraget dykker ned i menneskets forhold til naturen og påpeger en række muligheder for at ændre vores perspektiv på naturen og vores rolle i den. Foredragets grundpåstand er, at se længe vi ser de nødvendige forandringer som et offer, kommer der ikke til at ske noget. Først når vi får lyst til at passe på den verden, som vi er en del af, vil handling følge ord. 

At håbe på Gud

Lørdag 7. november kl. 10.00-11.30
Foredrag ved LARS SANDBECK, der er teolog og lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Han skriver: "Tro er fast tillid til det, der håbes på", står der i Det Nye Testamente. Håb og tro hænger sammen, og det vi tillidsfuldt håber på er Gud. Men hvad menes der overhovedet med ordet "Gud? Hvilken virkelighed taler vi om, når vi taler om Guds virkelighed? Og hvorfor kan vi tillade os at have tillid til Ham? Foredraget lægger op til en fælles drøftelse om forståelsen af Guds væsen.