Rundt om højskolen


Enhver er velkommen. Der er gratis adgang.

HøjskoleDanmark, foreningsDanmark, frivilligDanmark

Lørdag den 9. januar kl. 10.00-11.30
Foredrag ved BERTEL HAARDER, MF (V).

Om foredraget skriver han: ”Folkestyre er meget mere end grundloven og Folketingets forretningsorden. Det vigtigste er civilsamfundet, de frivillige, forenings- og folkeoplysningslivet, hvortil Folkekirken hører. Jf. den nye valgmåde til menighedsråd. Det er noget specielt dansk. Det skal vi passe på og værne mod bureaukrati og principrytteri. Det opstod i de år i slutningen af 1800-tallet, hvor der var forfatningskamp i Rigsdagen, og lovgivningen gik i stå. - Aldrig har det gået mere fremad i Danmark, end dengang der næsten intet blev vedtaget på Borgen!”

Den nye højskolesangbog

Lørdag den 6. februar kl. 10.00-11.30 
Foredrag og fællessang ved tidl. højskoleforstander på Testrup Højskole JØRGEN CARLSEN, som har været formand for det udvalg, der har redigeret den nye udgave af Højskolesangbogen, som udkom i november 2020. 

Jørgen Carlsen vil indvie forsamlingen i de overvejelser, der ligger bag arbejdet med at vælge og vrage mellem de gamle og nye sange. Samtidig vil han kaste lys over højskolesangen og dens betydning: hvorfor er det vigtigt at synge - og hvad er en god højskolesang?

At vælge sig selv på højskolen

- EN DANNELSESREJSE I SØREN KIERKEGAARDS TANKER

Lørdag den 6. marts kl. 10.00-11.30 
Foredrag ved CHRISTIAN HJORTKJÆR, ph.d. og højskolelærer ved Silkeborg Højskole. Om foredraget skriver Christian Hjortkjær bl.a.: ” ’At vælge sig selv’ lyder som et tillokkende tilbud, men er i virkeligheden ikke noget let projekt. Og det er slet ikke rart. For det betyder, at man skal vælge at stå ved den, man er, og hele sin historie. Derfor kommer spørgsmål om ansvar, pligt, skyld og skam pludselig ind i billedet. Så hvordan kan højskolen hjælpe et ungt menneske til at blive et dannet menneske?"

Det skal vi blive klogere på ved at bruge Søren Kierkegaards filosofi til at fortolke tegnefilmen Løvernes Konge, der forener det storslåede mytiske stof fra både Shakespeare og hele den jødisk-kristne tradition."