HÅB ER ET VIDT BEGREB

I løbet af 2020 bliver håbet behandlet og belyst på forskellige måder med forskellige foredragsholder. Man begynder med morgensang kl. 10.00, og derefter er der foredrag og spørgsmål til omkring kl. 11.30. Indtil kl. 12 er der så mulighed for en kop kaffe eller te med brød.   

Enhver meget velkommen, og deltagelse er gratis.

Tro, håb og viden

Lørdag den 7. marts kl. 10.00-11.30 
Foredrag ved professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet JOHAN PETER FYNBO.

I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens modsætninger. I foredraget vil Johan Peter Fynbo først skitsere sin vej ind i forskningen fra en baggrund som småbondesøn. Dernæst vil han skitsere det moderne astronomiske verdensbillede og fortælle om, hvad han arbejder med inden for astronomien. Endelig vil han diskutere spændingsfeltet mellem tro og forskning og argumentere for, at det er fuldt ud muligt at arbejde som forsker som et troende menneske uden at gøre meget store knuder på sig selv.