Kristendom i Danmark i 1800-tallet

Onsdag den 8. januar kl. 9.00-11.30
Dansk kirkehistorie i 1800-tallet
ved sognepræst BRUNO RASMUSSEN.
Foredraget handler om den folkelighed, der prægede kristendommen i Danmark i 1800-tallet, og der udleveres et ark med årstal og begivenheder.
Ingemanns salmer og teologi
ved sognepræst NIELS V. GRUNNET.
Én af 1800 tallets store danske digtere var B. S. Ingemann (1789-1862). Allerede i sin samtid blev han berømt for sine bøger, men det blev især hans sange og salmer, som blev folkekære.

Onsdag den 22. januar kl. 9.00-11.30
H.C. Andersen og Gud
ved sognepræst BRUNO RASMUSSEN.
Der bliver fortalt om H.C. Andersens liv og forhold til den kristne tro, "Klods Hans" og "Hvad fatter gør er altid det rigtige".
Alterudsmykninger i 1800-tallet
ved kunsthistoriker og redaktør på værket "Danmarks Kirker" DAVID BURMEISTER. 
I foredraget fortælles der bl.a. om C.W. Eckersbergs altertavler og om udviklingen fra Bertel Thorvaldsens udsmykning i domkirken i København til Carl Blochs bibelske motiver.

Onsdag den 5. februar kl. 9.00-11.30
Søren Kierkegaards stadier ved sognepræst NIELS V. GRUNNET.
I 1843 formulerede Søren Kierkegaard en livsfilosofi, hvor forskellige eksistensformer blev indordnet i 3 stadier.
Dansk kirkemusik i 1800-tallet
ved organist AMALIE HERSNACK GRUNNET.
Sidst i 1700-tallet var orgelledsagelse i kirker blevet almindeligt, men salmesangen var langsom og stiv. Grundtvigs salmer fremkaldte et behov for en lettere salmesang.

Folder kan tilsendes. Der er morgenkaffe kl. 9.00. Deltagelse er gratis.
Tilmelding er nødvendig på kirkens kontor, tlf. 4580 3247 senest 3/1 (max. 50 deltagere).