Flygtningekontakt ved frivillige fra kirken

Birgitte Erichsen, Tove Kinslev og jeg
har stadig en god og nær kontakt til de flygtninge,
som kom til Danmark i 2015 og boede i huset på
Rundforbivej 199, men kontakten har ændret sig
i tidens løb. Alle familier har fået fast bopæl i kommunen,
ikke kun i Nærum men også i Birkerød, Bistrup, Vedbæk osv.,
og de har travlt.

Hver torsdag holder Dansk-Syrisk Kulturforening åbent i deres lokale på Mariehøjcentret mellem kl. 16.00 og 19.00. Her møder vi mange af familierne, specielt kvinderne, som har et stort ønske om lektiehjælp, at blive bedre til at tale dansk, lære at sy på symaskine osv. Opgaverne er mangfoldige og udfordrende. Vi får mulighed for at høre nyt fra familierne. Det er dejligt, at de fleste har klaret sig godt: Kvinderne læser på VUC, børnene går i skole og på gymnasiet. Mange mænd og nogle af kvinderne har fået arbejde. Der er altid stor gensynsglæde, når vi møder dem.

Bliver der holdt fest, hvor alle de syriske familier er inviteret, bliver vi inviteret med. V kan hjælpe og har hjulpet vore syriske venner med mangt og meget, men vi har bestemt også lært meget af dem, bl.a. en umådelig gæstfrihed. Vi har fået venner for livet.

Pia Sverdrup-Jensen fra Menighedsrådet