Sange og digte af Benny Andersen

Tirsdag den 23. marts kl. 13.30
Kom og syng med når kirkens organist THOMAS MUNCH præsenterer en række sange og digte af Benny Andersen sammen med sognepræst NIELS V. GRUNNET og sognepræst BRUNO RASMUSSEN.

Vi synger bl.a. "Det er forår. Alting klippes ned", "Se, hvilken morgenstund", "Barndommens land" og "Go' Nu nat".

Kunsten i kirken

KIRKEUDSMYKNINGR FØR OG EFTER ÅRTUSINDSKIFTET
Tirsdag den 27. april kl. 13.30

Kunsthistoriker, dr. phil. MIKAEL WIVEL fortæller:
"I anden halvdel af det 20. århundrede oplevede vi en veritabel renæssance i dansk kirkeudsmykning. En lang række af vores stærkeste kunstnere påtog sig opgaver for kirken og løste dem på både fremragende og original vis. Der har været tale om et af de mest opløftende og overraskende forløb i nyere dansk kunst.

Variationsrigdommen har været stor. Det har ikke kun drejet sig om altertavler og glasmalerier, sådan som før i tiden, men også om mere totale udsmykninger, hvor den enkelte kunstner, hver ud fra sit gemyt og talent, har løst opgaven på stærkt personlig vis. Han eller hun er gået til sagen som anfægtet individualist, med tro eller tvivl i sindet, og har på den måde tilført kirken nye, overraskende billeder.

Det hele starter med et par suveræne begavelser som Mogens Jørgensen og Sven Havsteen-Mikkelsen, men efterhånden kommer der flere til, bl.a. størrelser som Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby. Forløbet har været frodigt og er fortsat lige ind det 21. århundrede med overrumplende løsninger af folk som John Kørner og Thomas Kluge, Christian Lemmerz og Lisbeth Nielsen."