Bustur til Helsingør

FOR ALLE INTERESSEREDE
Tirsdag den 12. juni kl. 13.00
er der bustur til Helsingør.
Først er der rundvisning i to grupper i Skt. Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster (rundviserne er bekendt med at der er gangbesværede med på turen). Derefter er der kaffe og kage i caféen på "Toldkammeret", der ligger i nærheden af havnen. Hjemkomst til Nærum Kirke ca. kl. 17.00.

"Sct. Mariæ kirke er oprindeligt en klosterkirke, opført som en del af det prægtige Karmeliterkloster (Vor Frue Kloster) i Helsingør af fattige hvidebrødre i perioden 1430-1500. Hvidebrødrene var tiggermunke, der kom til Danmark på foranledning af kong Erik af Pommern, der skænkede dem byggegrunden i Helsingør, og man siger, at disse meget lærde folk stod under Jomfru Marias særlige beskyttelse, hvorfor alle deres klostre var indviet til hende. - Efter reformationen i 1536 blev klostret opløst og omdannet til et syge- og alderdomshjem. Man kaldte det Vor Frue Hospital eller Almindeligt Hospital."

Billetter á 75 kr. (alt inkl.) kan købes ved henvendelse til kirkens kontor. Højst 50 deltagere. Medbring kontanter.

Sommertur til Odsherred

BESØG I HØJBY OG PÅ MALERGÅRDEN
Tirsdag den 28. august kl. 9.00
er der afgang med bus. Først ankommer vi til Højby Kirke, der rummer meget historie og mange kalkmalerier. Sognepræsten fortæller og viser rundt. Kl. 12 er der middag og kaffe på Hotel Højby Sø. Efter middagen går turen til "Malergården" i Plejerup, der er kunstnerfamilien Swanes maleriske hjem. Kl. 14 er der rundvisning for halvdelen af deltagerne, mens den anden halvdel kan gå rundt på egen hånd, og kl. 15 "bytter" vi. Bussen kører tilbage til Nærum omkring kl. 16, og afhængig af trafikken er vi hjemme ca. kl. 17.

"Billedkunstneren og maleren Sigurd Swane (1879 - 1973) skabte i midten af 30erne den helt rigtige ramme om livsudfoldelsen for sin nye familie, hvor landbruget og familieliv, kunst, natur, kultur og dagligdag kunne gå op i en højere enhed.- Medlemmer af familien Swane boede på Malergården frem til foråret 2004, hvor den blev overdraget til Odsherreds Kunstmuseum."

Billetter á 350 kr. (alt inkl.) kan købes ved henvendelse til kirkens kontor fra og med kirkekaffen søndag den 10. juni. Højst 50 deltagere. Medbring kontanter.