Sommerhøjskole 26.- 28. juni

"ENGLE OG DÆMONER- kampen mellem godt og ondt" 

 • Hver dag kl. 10.00 - 14.30:
  kl. 10.00 Morgensang
  kl. 10.15 Program
  kl. 12.00 Frokost (inkl. i deltagergebyret)
  kl. 12.45 Program
 • Enhver er meget velkommen - uanset hvor man bor. 
 • Der kan købes billetter á 350 kr. (inkl. frokost) ved kontakt til kirkens kontor fra og med tirsdag den 1. maj. Betaling kontant eller over netbank (begrænset deltagerantal).
 • Kontakt kirkens kontor og få en folder.

Tirsdag den 26. juni
ENGLE I BIBELEN OG KUNSTENS VERDEN ved sognepræst Bruno Rasmussen.

Ordet engel betyder "sendebud" og "budbringer". I Det Gamle Testamente fortælles der om engle bl.a. i forbindelse med uddrivelsen af Edens Have, Guds besøg hos Abraham og Jakobs drøm. I Det Nye Testamente sker det bl.a. i juleevangeliet, i forbindelse med opstandelsen og de sidste tider. De forskellige beretninger er i tidens løb skildret af mange forskellige kunstnere bl.a. Michelangelo, Rafael, Rembrandt og Chagall, men også i billeder i Roms katakomber i 300-400-tallet, i mosaikker i Ravenna i 400-500-tallet og i danske kirkers kalkmalerier. 
OM DET ONDE OG GUD ved sognepræst Niels V. Grunnet.
Når Gud ifølge den kristne tro er en kærlig, etisk og almægtig Gud, er det onde og lidelsen i sidste instans så ikke også Guds skyld? Kan det lidende menneske ikke med god grund anklage Gud? Hvorfor hindrer Gud ikke lidelsen og det onde? Hvordan vil Gud - eller bedre: Hvordan vil vi retfærdiggøre Gud over for en sådan anklage? Dette er kort sagt teodicé-problemet, lidelsens grundproblem. Niels Grunnet vil i sit foredrag belyse, hvordan synet på det onde, og Guds rolle i det onde ændrer sig fra Det gamle Testamente til den forståelse af Gud, vi møder i Kristus i Det nye Testamente.

Onsdag den 27. juni
ALTID ALLEREDE ELSKET - set fra sidelinjen - et ståsted i kampen mellem godt og ondt
ved forstander på Løgumkloster Refugium Helle Skaarup
.
"Altid allerede elsket" er titlen på en bog om musikeren Peter Bastian. Den blev til få dage før Peter Bastians død i marts 2017. Om sit forhold til Peter Bastian og om sit foredrag fortæller Helle Skaarup: "Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med Peter. Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer vi omkring meget mellem jord og himmel.
KALKMALERIERNES ENGLE OG DJÆVLE
Bustur til Ballerup Kirke.
Sognepræst Rune Reimer Christensen fortæller og viser rundt.
"Kalkmalerierne i Ballerup kirke er malet af en anonym maler. De ældste stammer fra 1250. Resten stammer fra 1430 - 1450. Man kan bl.a. se motiver af Kristus som verdensdommer; Skt. Peter med nøglen til Himmeriget; Gud med rigsæblet omgivet af engle; en døende synder, som djævlen er ved at hive sjælen ud af; ærkeenglen Skt. Michael, som dyster mod dragen og fordriver den fra himlen; Maria Magdalene, hvis dæmoner Jesus fordrev; Skt. Jørgen eller Skt. Georg, som dræbte dragen og ærkeenglen Skt. Michael, som vejer en sjæl op imod et par små muntre djævle."

Torsdag den 28. juni
LARS VON TRIERS LYS OG MØRKE
ved filmhistoriker Peter Schepelern.
Lars von Trier taler i Riget om at " tage det gode med det onde". Det er dog påfaldende, at hans film har mere fokus på det onde end det gode, at der er mere Helvede end Paradis i hans univers. Foredraget, der ledsages af filmklip, vil præsentere både lyset og mørket i Triers film. Peter Schepelern er lektor emeritus ved Københavns Universitet og har skrevet bogen Lars von Triers film - tvang og befrielse samt redigeret katalogbogen Lars von Trier - det gode med det onde til udstillingen hos Brandts i Odense.
KONCERT OM GODT OG ONDT OG ENGLE OG DÆMONER
med sangerinde Isabella Kragerup og pianist Bo Riemer.
Sommerhøjskolen afrundes med en koncert med sangerinde Isabella Kragerup og pianist Bo Riemer. Det bliver en mosaik af sange, der på forskellig vis kredser både om kærligheden og det livsskabende, og på den anden side det farlige og onde - engle og dæmoner. Der vil være såvel gamle som nye kompositioner Isabella Kragerup er uddannet sanger og sanglærer på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Har sunget med i mange musicals og forestillinger og synger koncerter inden for klassisk, viser, jazz, kabaret og musicals. Bo Riemer er organist i Gl. Holte Kirke, jazzpianist og komponist med særlig interesse i at udforske det improvisatoriske rum såvel inden for kirkemusik som jazz og teater.