KÆRLIGHED ER ET VIDT BEGREB

I løbet af 2019 bliver kærligheden behandlet og belyst på forskellige måder med forskellige foredragsholder. Man begynder med morgensang kl. 10.00, og derefter er der foredrag og spørgsmål til omkring kl. 11.30. Indtil kl. 12 er der så mulighed for en kop kaffe eller te med brød i sognegården.  

Som sædvanlig er enhver meget velkommen, og deltagelse er gratis.

Fædrelandskærlighed og kosmopolisme

Lørdag den 7. september kl. 10.00
Foredrag ved historiker og forfatter MICHAEL BÖSS.

Om sit foredrag skriver han: "Fædrelandskærlighed bør ses som udtryk for et elementært og universelt menneskeligt behov for at føle sig knyttet til et bestemt sted og en social, folkelig og politisk sammenhæng. Kærligheden til fædrelandet er - i lighed med kærligheden mellem to mennesker - forpligtende. Den forpligter os til at være solidariske over for vore medborgere og loyale over for vores samfund og stat. Men den forpligter os også til at være kritiske og aktive demokrater. For i den patriotiske tradition, som går helt tilbage til antikken, har borgerne medansvar for deres samfund. I foredraget argumenterer jeg for, at det er muligt at kombinere fædrelandskærlighed med det, som normalt betragtes som dens modsætning, nemlig kosmopolismen."

Søren Kierkegaard og kærlighedens skikkelser

Lørdag den 5. oktober kl. 10.00-12.00 
Foredrag ved PIA SØLTOFT der er forfatter, sognepræst og ejer af firmaet Coaching-Kierkegaard.

Om sit foredrag skriver hun: "For Søren Kierkegaard udgør kærligheden en grundlæggende og umistelig trang i ethvert menneske. Det er en trang til at elske og en trang til at blive elsket. Op gennem menneskelivet viser denne trang sig på forskellig vis, den antager forskellige skikkelser: Forelskelsen, den ægteskabelige kærlighed, forældrekærligheden, venskabskærligheden, selvkærligheden og næstekærligheden. Foredraget vil kaste lys over disse forskellige skikkelser, sammenhængen mellem dem og forskellen på dem."

Kærligheden og Kim Larsens liv

Lørdag den 2. november kl. 10.00
Foredrag ved forfatter og journalist JENS ANSERSEN.
 

Med udgangspunkt i bogen "Kim Larsen. Mine unge år" fortæller Jens Andersen om den folkekære musikers farverige liv, der endte i efteråret 2018, inden Kim Larsen og Jens Andersen havde færdiggjort den store erindringsbog, de var i fuld gang med. Der fortælles om en faderløs opvækst på stenbroen og om lange lykkelige ferier på Fyn hos den bibelstærke, tegneglade morfar, der satte sit præg på en velopdragen dreng, der drømte om at blive enten cykelrytter eller luftakrobat, og som fra begyndelsen havde et vågent men frygteligt genert øje til det modsatte køn. I ungdommen, hvor rockmusikken holdt sit indtog, forestillede Kim sig selv som enten skuespiller eller romanforfatter, men endte som skolelærer og spillemand.

HÅB ER ET VIDT BEGREB

I løbet af 2020 bliver håbet behandlet og belyst på forskellige måder med forskellige foredragsholder. Man begynder med morgensang kl. 10.00, og derefter er der foredrag og spørgsmål til omkring kl. 11.30. Indtil kl. 12 er der så mulighed for en kop kaffe eller te med brød.   

Enhver meget velkommen, og deltagelse er gratis.

De kristne og de kulturradikales fælles håb

Lørdag den 4. januar kl. 10.00-11.30
Hovedstrømninger i det 20. århundrede
Foredrag ved journalist og tilrettelægger af "Tidsånd" på P1, CHRISTOFFER EMIL BRUUN.

Under det moderne gennembrud var de kristne og de kulturradikale uforenlige modsætninger. Men i løbet af det 20. århundrede blev de to strømninger hver især mindre dogmatiske. Det kulminerede i kølvandet på Muhammed-krisen, hvor dagbladet Politiken satte hensynet til en religiøs minoritet over forhånelsen af den. I det 21. århundrede krydser kristne og kulturradikales interesser hinanden. De to tidligere modsætninger samles nu om omsorg for klima og bekymring for kulturløshed, mens nye fælles fjender ser dagens lys.

Håb om forsoning på Balkan

Lørdag den 1. februar kl. 10.00-11.30
Foredrag ved journalist og forfatter STEEN RAMSGAARD.
 

Der fortælles om håbet om forsoning på Balkan efter krigen i 90'erne, der var ubeskriveligt brutal, og hvor nabo vendte sig mod nabo, og Steen Ramsgaard går tilbage til historien før 2. verdenskrig, hvilket er nødvendigt for at skabe en forståelsesramme for 90'ernes begivenheder. Et særligt afsnit handler om, hvorfor Bosnien i så høj grad konverterede til islam, mens de øvrige Balkanlande fastholdt kristendommen. Steen Ramsgaard har arbejdet som journalist i 35 år og besøgt en række af verdens brændpunkter. Gennem karrieren har han bl.a. arbejdet på Politikens udlandsredaktion og på TV-Avisen. I årene 1991-95 dækkede han krigen i det tidligere Jugoslavien gennem talrige reportagerejser, og han har også dækket Golfkrisen og -krigen. Han har bl.a. skrevet bøgerne "Krigen i Europas baggård" (Lindhardt & Ringhof 2016) og "I Bosnien" (Tiderne Skifter 1995).

Tro, håb og viden

Lørdag den 7. marts kl. 10.00-11.30 
Foredrag ved professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet JOHAN PETER FYNBO.

I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens modsætninger. I foredraget vil Johan Peter Fynbo først skitsere sin vej ind i forskningen fra en baggrund som småbondesøn. Dernæst vil han skitsere det moderne astronomiske verdensbillede og fortælle om, hvad han arbejder med inden for astronomien. Endelig vil han diskutere spændingsfeltet mellem tro og forskning og argumentere for, at det er fuldt ud muligt at arbejde som forsker som et troende menneske uden at gøre meget store knuder på sig selv.