Kursus i den danske litterære romantik

6 FREDAGE I SEPTEMBER OG OKTOBER
KL. 9.00-10.30
(morgenkaffe med brød kl. 8.45)
ved cand. mag., tidligere lektor
Carsten Erichsen.
  

Fredag den 6. september:
INDLEDNING OM BAKKEHUSET og dets ejere, Knud Lyne og Kamma Rahbek, samt kredsen af digtere, som færdedes dér. Forskellen på rationalisme (Rahbeks og P. A. Heibergs 1790'ere) og romantik (1800-1870). Præsentation af de forskellige former for romantik.

Fredag den 13. september:
ADAM OEHLENSCHLÄGER, Frederiksberg Slot, Kammas søster og Adam - Adams søster og Jens Baggesen - og Ørstederne! Adam og Henrik Steffens' vandring i Søndermarken. Læsning af "Guldhornene" og "Morgen-Vandring". Universalromatik.

Fredag den 20. september:
N. F. S. GRUNDTVIG OG NATIONALROMANTIKKEN.
Læsning af "Strandbakken ved Egeløkke" og "Langt højere Bjerge" - samt H.C. Andersens "Klokken".

Fredag den 27. september kl. 10.00-14.00 (ingen morgenkaffe!)
EKSKURSION MED BUS TIL BAKKEHUSET på Frederiksberg.
(Man skal være selvhjulpen for at kunne deltage.)
Læs mere på www.bakkehusmuseet.dk

Fredag den 4. oktober:
HEIBERG'ERNE OG BAKKEHUSET. P. A. Heibergs skilsmisse fra Thomasine, Johan Ludvigs og Thomasines "biedermeier" samt Johanne Luise Heiberg.
Læsning af Thomasine Gyllembourgs "Den lille Karen".

Fredag den 11. oktober:
B. S. INGEMANN OG ROMANTISMEN.
Læsning af "Selv-Citationen" og "Sfinxen". Opsamling og perspektivering.

Kurset vil belyse "Bakkehuskredsens" betydning for den danske romantik. Vi vil se på romantikkens opståen som reaktion på 1700-årenes rationalisme samt baggrunden i den tyske romantik. Vi vil endvidere se, hvorledes den romantiske tanke udvikler sig - og måske forfølge sporene til 2019! Vi skal læse flere af de klassiske værker, som er udvalgt, så læsemængden trods alt begrænses.

Undervisningen foregår i sognegården ved Nærum Kirke.

Tilmelding er nødvendig. Der er begrænset deltagerantal, og man skal være selvhjulpen for at deltage i ekskursionen.

Billetter á 75 kr. (dækker også entré og bustransport) kan købes ved henvendelse på kirkens kontor, Kirkeåsen 10, fra og med kirkekaffe efter gudstjenesten søndag den 28. juli.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.