Flygtningekontakt

Hver onsdag fra kl. 17.00 til kl. 18.30 
Der bor flygtninge på Rundforbivej 199. De - og måske andre - har brug for at lære dansk og lære  om Danmark. Derfor har kirken åbnet en form for café i konfirmandhuset - lige over for kirken. Formålet er at lytte til flygtningene og høre, hvad vi eventuelt kan gøre, vise dem området og hjælpe dem med dansk. Der kan også være andre opgaver. 

Hvis nogen er interesseret i at høre mere, er man velkommen til at kontakte Pia Sverdrup-Jensen (se foto), der er med i menighedsrådet på tlf. 3086 8639 eller mail: piasverdrup@comxnet.dk (billedet til højre).

Andre ansvarlige er Birgitte Erichsen, Skyttebjerg, og Tove Kinslev, Kikhanebakken.