Eksistens og litteratur

KURSUS I EKSISTENTIALISME
ved cand. mag., tidligere lektor Carsten Erichsen

Hver fredag kl. 9.00-10.30 fra den 11. januar til den 22. februar 2019 er der undervisning og drøftelse i lokalerne ved kirken. Det handler om at være menneske i dag, og hvad det vil sige at være individ i verden. På en jordnær måde tages der fat på bl.a. samfund, etik og kristendom. Carsten Erichsen fortæller:

"Vi begynder med Søren Kierkegaard for at definere eksistens-begrebet og læser korte tekster af Jean-Paul Sartre og Albert Camus. Det danner baggrund for læsning af tekster af bl.a. Martin A. Hansen, Karen Blixen, Tage Skou-Hansen, Peter Seeberg, Anders Bodelsen - og måske et udblik til 2019? Vi begynder hver gang med en kop kaffe og en bid brød, så vi kan varme op i fællesskab!"

Teksterne er korte (og udleveres i kopi), men det er ikke en forudsætning, at de er læst, for at kunne deltage. Der kræves ingen forhåndsviden - kun nysgerrighed og interesse! Deltagelse er gratis, men af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig til kirkens kontor senest mandag den 7. januar, tlf. 4580 3247 - naerum.sogn@km.dk