Du er her: 

Glædelig påske ... (fortsættelse)

OVERFOR VORES TRO på udviklingens ubegrænsede muligheder står kristendommen herligt nøgtern og jordbundet. Den kalder os igen og igen tilbage til vort liv, sådan som det faktisk er, både i al dets skønhed og kærlighed, men tvinger os også til, at se realistisk på vort liv, i al dets begrænsethed, bundethed og forpligtethed på livet og din næste. Kristen-dommen fokuserer på denne dag, dette øjeblik, som vi lever lige netop nu i ansvar overfor bestemte mennesker og i bestemte situationer. Det er måske netop for at flygte fra alt dette "bestemte", "det forpligtende", at vi elsker at tale om det ubegrænsede, der ligger foran os. Men kristen-dommen holder altså os fast indenfor virkelighedens grænse. Vi siger: "Alt er relativt", men kristen-dommen siger: "Nej, du er ikke relativ, for du er skabt af Gud til at være akkurat den du er, nu og her. Det sted, du lever på, de mennesker du lever iblandt, denne dag".

MENNESKELIVETS GRÆNSER er dog ikke blot fødsel og død, men også Gud. For Gud omkranser hele vort liv. Det er Gudskaber vi må nære tillid til, når vi møder dødens grænse, ligesom vi ikke skabte os selv, da vi kom ind i verden. Men vi har svært ved at tale om os selv som skabte, for vi vil hellere være frie. Vores udsigt skal være hel fri og kun vort selv skal sætte grænser. Det er af samme grund ofte, når vi så møder vores egne grænser og begrænsninger vi bliver stillet over for, at vi kommer til at tænke på, at vi er skabt. At Gud er vores grænse og mulighed. Den store danske filosof og teolog K. E. Løgstrup har sagt det sådan, at enhvert menneske må leve med, at det kan skabe ud af det allerede skabte og det kan ødelægge det skabte, men det kan ikke skabe nyt ud af absolut intet. Det er vores grænse, en grænse, der samtidig kalder på noget udenfor os, på Gud. Denne tid med Coronasmitten har mindet os om vores grænser, vores sårbarhed og også dødelighed. Døden er den hårdeste grænse for os. Pludselig har vi ikke flere undvigelsesmuligheder. Men selv der er vi bange for at møde Gud og taler som moderne mennesker om "livets naturlige afslutning"; om "dødens hvile" eller sågar om "dødens skønhed". Vi vil ikke være ved, at døden er den hårde grænse set med vores menneskeøjne. Men her standses vi også og møder livets skaber. For døden er netop vores grænse - ikke Guds.

VI STÅR OVER FOR kirkens største højtid: Påsken. Påsken, hvor vi netop får at vide, at Guds kærlighed er så grænseløs, at selv døden ikke kan holde på den. Påskens budskab forkynder opstandelse fra de døde. Det betyder, at vi ved dødens grænse møder Gud. Det gælder vores biologiske død, men også den "død" vi påfører andre mennesker i livet, når vi f.eks. ødelægger livsglæden for andre. Opstandelse er et grænsebrydende ord.

KRISTENDOMMENS eksistensgrundlag er, at der er mennesker som du og jeg, der mener, at de har set Kristus efter hans død, som opstanden. De har ikke set ham stå op og gå ud af graven, men de har set og mødt ham efterfølgende. Vi vil vi aldrig kunne forstå det budskab, men vi kan nære tillid og håb til det. Håb til at døden ikke har det sidste ord, men Gud. Men det er svært for os at tro på. Derfor er det også befriende, at det går som en rød tråd gennem evangelierne, at der er noget, der er langt større end vores lille eller store tro på Gud, og det er Guds tro på dig og mig. Påskeevangeliet insisterer på Guds barmhjertighed og trofasthed over for sit menneske; Kristus har én gang for alle bundet os til Gud, hvilket betyder, at hvor vi ellers kun kan se død er der liv og opstandelse og altid et håb og en fremtid, og dét uafhængigt af alle vores begrænsninger. Glædelig påske. Amen

 

 

 

Sognepræst Niels Vincens Grunnet

Kikhanebakken 14,
2840 Holte

Tlf. 3296 0730 (hjemme),
2910 9923 (mobil)

Mail: nvg@km.dk

Send sikker mail til Niels Vincens Grunnet: Klik her

Fridag: mandag.

Deltidspræst Klaus Rosenberg-Larsen

Tlf. 2328 7108
Mail: krl@km.dk

Send sikker mail til Klaus Rosenberg-Larsen: Klik her

Klaus vikarierer af og til for Niels V. Grunnet,
som er blevet næstformand i Præsteforeningen
og har opgaver at tage sig af i den sammenhæng.

 

 

 

 

 

 

 

Sognepræst Bruno Rasmussen

Kirkeåsen 45,
2850 Nærum

Tlf. 4550 5351 (hjemme),
2344 7823 (mobil)

Mail: brra@km.dk

Send sikker mail til Bruno Rasmussen: Klik her

Fridag: fredag.