Organist søges

Nærum Kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist:
10. september 2020 kl. 12.00

Om Nærum Kirke
Nærum Kirke er en sognekirke i ordets bedste forstand. Vi har en stor berøringsflade til sognets beboere i alle aldre, og vi kan glæde os over velbesøgte gudstjenester og mange deltagere til vores arrangementer. Nærum Kirke opsøges både af trofaste sognebørn, men også mange fra oplandet. Vi lægger vægt på høj kvalitet til unge som ældre og har et fint arbejdsmiljø præster og kirkefunktionærer i mellem og et menighedsråd, som støtter op.

Vi tilbyder
En arbejdsplads med et stort nyere orgel fra 1998, bygget af P. G. Andersen & Bruhn ApS og intoneret af Paul Hansen. Det har 27 stemmer med tre manualer og pedal. Derudover er der et mindre kororgel, som bl.a. benyttes ved salmesang med konfirmanderne, mindre bisættelser, foredrag og koncerter. Det er bygget af Markussen & Søn, 1969 og har 5 stemmer og 1 manual. I kirken er der derudover et nyere, opretstående, akustisk klaver Yamaha U300.

I Nærum kirke har vi et godt arbejdsmiljø med følgende ansatte:

·       5 dygtige korsangere

·       2 præster, som meget gerne samarbejder om salmevalg og liturgi

·       1 kirketjener på fuld tid og 1 på deltid

·       1 kordegn på fuld tid og 1 på deltid

Derudover et engageret menighedsråd.

 

Vi ønsker at du..
er konservatorieuddannet organist og:

·        med højt fagligt niveau kan understøtte og lede menighedens salmesang

·        kan fungere som en kompetent kirkemusikalsk sparringspartner for sognets to præster, som gerne samarbejder omkring salmevalg

·        kan lede og inspirere sangerne ved kirkens kor med bla. korsatser til højmessen

·        er tovholder i tilrettelæggelsen og afviklingen af kirkens koncertprogram, der dækker såvel klassiske som rytmiske genrer. Vi ser gerne, at organisten træder ind i menighedsrådets aktivitetsudvalg

·        sammen med kirkens øvrige personale deltager i et frugtbart samarbejde med Nærum Skole om forskellige projekter som sangprojekter, ad hoc kor eller lignende

·        har fortrolighed med at spille fra Højskolesangbogen

·        har gode samarbejdsevner 

Menighedsrådet er i øvrigt meget åbne for at høre om ideer og nye initiativer som organisten har lyst til at arbejde med.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 314.687,00 – 383.453,00 årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. 

Årslønnen for ansøgere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner)

Samtaler og prøvespil forventes afholdt fredag-lørdag den 2. og 3. oktober 2020

Ansøgning til menighedsrådet sendes elektronisk til:

Nærum Kirkekontor (se kirkens hjemmeside for sikker mail)

Ansøgningsfrist den 10. september 2020 kl. 12.00

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved:

Kontaktperson Anne Ledet tlf. 23 43 49 05 eller sognepræst Bruno Rasmussen tlf. 23 44 78 23