Kirketjener

Ulf Ragn Andersen
træffes i kirken
på tlf. 2330 0305.
Mail: ura@km.dk
(Fridag: mandag).

Når Ulf ikke er på arbejde, kan man træffe deltidskirketjeneren.

 

 

Organist

Amalie 
Hersnack Grunnet
E-mail: amaliehersnack@gmail.com