Du er her: 

Menighedsrådsmøder

  • Tirsdag den 29. sept. kl. 17.30

  • Tirsdag den 10. november kl. 17.30


Det er offentlige møder. Alle har adgang.
Dagsorden kan ses på opslagstavle i sognegården.

Valg til menighedsrådet

Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 vil præster og menighedsråd orientere om livet i kirken og de aktiviteter og opgaver, der er. Derefter orienterer valgbestyrelsen om valg til Nærum menighedsrum for perioden 2020-2024. Der fortælles om diverse fakta: Opstillingsregler, hvor mange menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges m.m.

Selve valget finder sted på et møde tirsdag den 15. september kl. 19.00, hvor kandidater kan præsentere sig og stille op, og hvor det nye menighedsråd til sidst vælges.

Måske bliver du inspireret til at stille op til det kommende menighedsråd. Læs mere om valget og arbejdet i et menighedsråd på www.menighedsraad.dk

 

 

 

Menighedsrådets medlemmer

Margit Albertus
Hegnsvej 159, 2850 Nærum    
Tlf 4580 5064
Mail: m.albertus@mail.dk

Formand, medlem af økonomiudv., aktivitetsudv. og kirke- og præstegårdsudv.

Henrik Rintza Jørgensen
Bøgevej 6
2850 Nærum

Kirkeværge, medlem af økonomiudv. og kirke- og præstegårdsudvalget

Tove Kinslev
Kikhanebakken 3
2840 Holte

Medlem af kunstudvalget og flygtningekontakten

Arne Lund
Nærumgårdsvej 6K
2850 Nærum

Kasserer og medlem af økonomiudvalget

Anne Ledet
Egehegnet 71
2850 Nærum

Kontaktperson (personale-ansvarlig). Medlem af aktivitetsudv. og kunstudvalget

Bruno Rasmussen
Sognepræst
"Født medlem af menighedsrådet"

Medlem af aktivitetsudvalget og repræsentant i Nærum Menighedsbørnehave

Carsten Erichsen
Skyttebjerg 19
2850 Nærum

Næstformand, medlem af aktivitetsudv. og repr. i Skoletjenesten

Pia Sverdrup-Jensen
Nærum Vænge 140
2850 Nærum

Medlem af aktivitetsudv., flygtningekontakten og kunstudvalget

Niels Vincens Grunnet
Sognepræst
"Født medlem af menighedsrådet"

Medlem af aktivitetsudvalget og økonomiudvalget