Nærum Kirke søger kirketjener

En stilling som kirketjener ved Nærum Kirke, Nærum Sogn, er ledig pr. 1. juni 2020.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger 
  • Rengøring og pasning af kirkens bygninger og udendørs arealer 
  • Kontakt til håndværker 
  • Forberedelse til møder og arrangementer


Nærum Sogn har 5887 antal indbyggere, 13 antal ansatte i sognet.
Kirken er velbesøgt. Ansættelse sker ved Nærum Sogn beliggende i Rudersdal Provsti.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. - 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Anne Ledet på telefonnummer 23 43 49 05 /mail: anne.ledet@yahoo.com.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:
Nærum Menighedsråd,
Kirkeåsen 10,
2850 Nærum
eller på mail til. 7129fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. marts 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted medio april.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.