Våbenhuset

I våbenhuset befinder sig kirkens oprindelige
døbefont udført i sandsten og skænket
til kirken ved indvielsen i 1932
af en af sognets beboere.  

Desuden kan man til venstre for våbenhuset
- udendørs i klostergården -
se en and udført i keramik af
billedhuggeren METTE HECTOR.