TRADITIONEN med at hænge en skibsmodel op i en kirke har været kendt i Europa siden 1400-tallet. Men i Danmark er der først oplysninger om såkaldte kirkeskibe efter reformationen i 1500-tallet, og først i det 19. og 20. århundrede bliver det en udbredt skik. Oprindeligt har skibene sikkert været tænkt som taknemmelighedsgaver.

SKIBET i Nærum blev hængt op i den daværende kirke 1. søndag i advent i 1958. Det hedder "Saga af Marstal" og er udført af Hans Rasmussen fra Marstal. Det er skænket af grosserer J.C. Hempel, som i 1917 grundlagde Hempels Skibsfarvefabrik. Han boede på ejendommen "Vatelunden", der ligger ud til Skodsborgvej på grænsen mellem Nærum og Søllerød.