Du er her: 

Skibet

Under den store ombygning/udvidelse af Nærum Kirke i 1990'erne var et af de første skridt at fjerne alt inventar fra det gamle kirkerum. Samtidig var man begyndt så småt at rive mure ned. Da jeg en dag i mylderet af håndværkere og flyttefolk stod og betragtede det smukke træskib, som vistnok fabrikant Hempel i sin tid skænkede kirken, kom en håndværker hen og stillede sig ved siden af mig og betragtede skibet med kyndige øjne: "Ja, det er et virkelig pænt stykke arbejde", sagde han og tilføjede, at han selv samlede på gamle, håndbyggede skibsmodeller. Næste morgen ringede kordegn Rubæk, lidt "ude af flippen", og fortalte, at da han om morgenen låste kirken op, havde der været ubudne gæst(er) i nattens løb, og kirkeskibet var pist væk! Ingen døre var brudt op, men en mindre åbning over bagdøren, som førte ind til et krybeloft, viste tydelige spor af, at nogen var kravlet ind - og åbenbart ud igen med skibet. Stor opstandelse!

Kirkens mangeårige præst Lis Rechendorff og menighedsrådet blev enige om at afvente situationen. En uges tid senere foranledigede hun, at sagen blev omtalt i lokalavisen. Endnu et par uger forløb uden nyt. Men en morgen stod skibet og lænede sig op ad præsteboligens indgangsdør - i nogenlunde stand. En mastetop var knækket, og den kunne kordegnen vist selv reparere. Stor lettelse, og efter færdiggørelsen af det nye kirkerum kom skibet op at hænge - ikke med "en hel pose penge", men flyttet fra sin plads i det gamle kirkerum frem til venstre side i det nye. Da man nogle år senere anskaffede et kororgel, sejlede skibet over i højre side af kirkerummet. Og der hænger det godt!

Richard Meilstrup, fhv. kirkeværge