PRÆDIKESTOLEN står på et fundament
af samme slags granit, som alterbord og døbefont.
Den er også udført af Erik Heide, og frontplade
og sider er af mat, rustfrit stål.

FRONTPLADENS MOTIV ER 12 udskårne duer, der
fremhæves af en baggrund af blåt stof. Duer kan ligesom
engle opfattes som sendebude mellem Himlen og jorden.
De understreger forbindelsen mellem Gud og mennesker.
I beretningerne såvel om Noas ark og Jesu dåb
som den første pinse har duen netop den betydning.
Antallet gør det nærliggende at tænke på Jesu 12 disciple.