OVER INDGANGSDØREN er der et kors i en oval, og på hver side af korset står det første og sidste bogstav i det græske alfabet: alfa og omega. Det hænger sammen med, at der i Johannes' Åbenbaring i Bibelen står: "Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden"