NÆRUMS BEBOERE beboere måtte frem til slutningen
af 1800-tallet om søndagen gå den lange vej til Søllerød, hvor sognets eneste kirke lå. Måske har der ligget en kirke i Nærum i tidlig middelalder - men vi har ikke fundet spor af den. Byen var dog det gamle Søllerød Sogns ældste, hvis vi skal dømme efter byens navn: Niartharum - Nærum, der betyder guden Njords sted. Her må have ligget et kultisk centrum for havguden i begyndelsen af vor tidsregning. Men i den kristne middelalder begav man sig til Søllerød for at høre Guds ord.

I 1871 BLEV VEDBÆK KIRKE bygget som annekskirke i Søllerød Sogn, og Nærum kom til at ligge i denne kirkes distrikt. Fra 1923 blev Vedbæk et selvstændigt sogn med byerne Nærum og Gl. Holte.

PÅ GRUND AF den lange afstand ønskede man sig nu en kirke i Nærum. Man lavede derfor en indsamling. En af byens borgere betalte anonymt for grunden, hvilket betød, at de indsamlede penge kunne dække udgifterne i første omgang. Der var dog ikke råd til et tårn, så da kirken blev indviet den 13. marts 1932, havde den en fritstående klokkestabel af træ. Først i 1936 blev der råd til et kirketårn. 

NÆRUM BLEV ET SELVSTSTÆNDIGT SOGN i 1960, og i løbet af 1960'erne voksede Nærum sig langsomt større. Motorvejen blev indviet i 1958, og byggerier på Nærum Vænge og andre steder betød, at befolkningen voksede. Der blev derfor brug for en sognegård til forskellige aktiviteter. I 1977 blev sognegården opført, og kort efter blev kirken grundigt restaurereret.

PRÆSTEBOLIGEN på hjørnet af Kirkeåsen og Rundforbivej samt konfirmandhuset over for kirken blev bygget i 1992-93. På den tid opstod også ønsket om at udvide selve kirken. Arkitektfirmaet CUBO fra Århus fik opgaven, og ombygningen gik i gang i 1997. Søndag den 12. december samme år kunne det helt nye kirkerum indvies ved en festgudstjeneste. 

 

 

Nærum Sogn ligger i Rudersdal Provsti,
som er en del af Helsingør Stift.
Mod øst følger sognet grænsen
op mod Jægersborg Hegn, mod syd Mølleåen,
mod vest den gamle grænse til Søllerøds marker.
Nord for den vestlige "næse" befinder
en del af Gl. Holte sig - således at grænsen
løber langs med Egebækvej med
vejene Ørnebakken og Kikhanebakken
inden for sognets grænser.

Kirken fra 1932 er tegnet af Frederik Christensen

Kirken fik sit tårn i 1936

Sognegården blev bygget i 1977