Glasmosaikkerne

De to glasmosaikruder i muren over døbefonten havde oprindelig en anden placering. I forbindelse med restaureringen af kirkerummet i 1979 bad menighedsrådet kunstmaleren Knud Lollesgaard fremstille ruderne til placering i den daværende korvæg. Men da korvæggen "forsvandt" ved ombygningen i 1997, flyttedes ruderne til den nuværende plads.

Ruden til venstre er udsprunget af Salme 19 i Det Gamle Testamente, som er gendigtet af Grundtvig i "Himlene, Herre, fortælle din ære". Ruden til højre har det tomme kors fremhævet af den gyldne sol som motiv. Desuden det gamle symbol for Helligånden, nemlig duen. Her er det salmen "Ånd, over ånder", der er udgangspunktet.