MOSAIKVINDUET, som fik sin nuværende placering ved ombygningen i 1997, består af to selvstændige ruder, der blev lavet af kunstneren Knud Lollesgaard i forbindelse med en restaurering af kirken i 1979. De var dengang anbragt på hver sin side af det daværende alter. Man kan se symboler for den kristne treenighed: Faderen, Sønnen og Helligånden. Der er himmel og jord, sol og solopgang, kors, due og døbefont. Ruden til venstre er inspireret af salmen "Himlene, Herre, fortælle din ære" (nr. 392 i Salmebogen) og ruden til højre af "Ånd over ånder, kom ned fra det høje" (nr. 299 i Salmebogen). Om ruden til højre har han skrevet: "... her udgår fra solen et lysende kors - sejrskorset, det tomme kors, som er et billede på Kristi frelsergerning".