DE FLESTE DANSKE KIRKER kirker er bygget, så tårnet ligger mod vest og alteret mod øst, og det er der en mening med. Når folk befinder sig i kirken og ser mod alteret, vender de deres opmærksomhed mod øst, hvor solen står op. Med andre ord vender de sig mod lyset, og man kan også sige, at de vender sig mod Gud. Når en præst af og til "står med ryggen til dem, der er i kirke", er det for at vende sig mod lyset og Gud sammen med menigheden.

I NÆRUM er der ikke en altertavle. Der er et relief på en altervæg, og på hver sin side af væggen er der to vinduesnicher mod henholdsvis syd og nord. Det betyder, at solstråler fra vinduet mod syd lyser væggen op om formiddagen og gør relieffet "levende". Det sker også, at solen får det forgyldte kors på alteret til at skinne. 

ALTERVÆGGEN blev til ved udvidelsen af kirken i 1997. Kunstneren er Erik Heide, og det er også ham, der har lavet prædikestol og døbefont. Motivet er en hyrde og et får. Det er et af de første kristne motiver. Hyrde og får er i Bibelen et billede på Gud og os (f.eks. i Salmernes Bog kap. 23 "Herren er min hyrde" og i Lukasevangeliet 15,1-7, hvor hyrden leder efter et får, der er blevet væk).

ALTERBORDET består af en blok på 5 tons af sort granit fra det nordøstlige Skåne. At det er formet som et bord, skyldes Jesu nadver med disciplene, aftenen før han blev korsfæstet. Det er omkring det bord, man får brød og vin ved gudstjenesten.

KORSET PÅ ALTERET kan minde om to grove grene. Det er formet af to rør og er belagt med bladguld. På korset er der ornamentik, der minder om bobler. Kunstneren har fortalt, at det er "hak og mærker" efter Jesu lidelse, men man kan også se det som antydninger af, at Jesus har været på korset, og man kan se det som knopper på Livets træ. Men uanset hvad er der næppe tvivl om, at det guldbelagte kors, der skinner på en særlig måde, når det rammes af solens lys, peger hen på Jesu opstandelse.

PÅ ALTERBORDET er der også to lysestager, der kan symbolisere Det Gamle og Det Nye Testamente. De blev i øvrigt skænket af håndværkere i forbindelse med udvidelsen af kirken. Skranken, man knæler ved, er udført i rustfrit stål. Den er inddelt i 3 "sektioner" med plads til ca. 4 personer ved hver, og det er næppe tilfældigt, at 3 x 4 er lig med antallet af Jesu disciple.

Erik Heide i gang med at mure altervæggen op

ERIK HEIDE er født i 1934 og har boet på Mors det meste af sit liv. Han har udsmykket adskillige kirker og arbejder mest i grove materialer.