Du er her: 

Kirkens historie og indretning

Enhver kan se det, når man nærmer sig: Nærum kirke er en sammensat størrelse! Den ældste del af kirken blev indviet den 13. marts 1932 og den nuværende kirke den 14. december 1997.

Mellem disse to datoer skjuler sig en kringlet byggehistorie, hvis faser er en afspejling af opståede behov: Allerede fire år efter indvielsen kunne sognet ikke længere undvære et våbenhus og et kirketårn med klokke. I 1977 tog man sognegården syd for kirken i brug. Indtil da havde man hverken mødelokaler eller kontorfaciliteter.

I årene 1977-79 gennemgik kirkerummet en omfattende restaurering, hvorunder korpartiet fik en helt ny udformning. I 1982 blev kirkens gamle jernklokke erstattet af tre nye malmklokker. Og endelig skete der i 1997 en total ændring af kirkerummet, som blev gjort dobbelt så stort. Samtidig opførtes kontorfløjen mod nord.

Trods disse mange ændringer fremtræder kirkekomplekset som en naturlig helhed domineret af det store, smukke kirkerum og med de øvrige lokaler samlet omkring to "klostergårde" mod nord og syd.

Kort over Nærum sogn