Gudstjenester på Hegnsgården og Byageren

Der er gudstjeneste på Hegnsgården og Byageren den første tirsdag i hver måned
kl. 13.30 på Hegnsgården og kl. 14.30 på Byageren.  

  • Tirsdag den 2. april v/ Niels Vincens Grunnet
  • Tirsdag den 7. maj v/ Bruno Rasmussen
  • Tirsdag den 4.juni v/ Bruno Ramussen
  • Tirsdag den 2. juli v/ Bruno Rasmussen
  • Tirsdag den 20. august kl. 11 i kirken v/ Niels Vincens Grunnet
  • Tirsdag den 3. sept. v/ Bruno Rasmussen
  • Tirsdag den 1. okt. v/ Klaus Rosenberg-Larsen
  • Tirsdag den 5. nov. v/ Niels Vincens Grunnet
  • Tirsdag den 3. dec. v/ Bruno Rasmussen

 

Både beboere og pårørende er meget velkomne til at deltage. Gudstjenesten varer ca. ½ time - og der er nadver. Efterfølgende serveres der kaffe, te og kage i samlingsstuen.

Beboere, der ønsker en samtale med en præst, er til hver en tid velkomne til at kontakte sognepræst Niels Vincens Grunnet, tlf. 3296 0730 eller sognepræst Bruno Rasmussen, tlf. 4550 5351. Personale og pårørende kan også ringe - eller maile: nvg@km.dk eller brra@km.dk