Gudstjenester på Hegnsgården og Byageren

Der er gudstjeneste på Hegnsgården og Byageren den første tirsdag i hver måned
kl. 13.30 på Hegnsgården og kl. 14.30 på Byageren.   

  • Tirsdag den 6. oktober v/ Niels V. Grunnet
  • Tirsdag den 3. november v/ Klaus Rosenberg-Larsen
  • Tirsdag den 1. december v/ Klaus Rosenberg-Larsen
  • Juleaften den 24. december v/ Bruno Rasmussen


Både beboere og pårørende er meget velkomne til at deltage. Gudstjenesten varer ca. ½ time - og der er nadver. Efterfølgende serveres der kaffe, te og kage i samlingsstuen.

Beboere, der ønsker en samtale med en præst, er til hver en tid velkomne til at kontakte sognepræst Niels Vincens Grunnet, tlf. 2910 9923 eller sognepræst Bruno Rasmussen, tlf. 2344 7823. Personale og pårørende kan også ringe - eller maile: nvg@km.dk eller brra@km.dk