November

Søndag den 1. kl. 10.00
Alle helgens dag
Niels V. Grunnet og Bruno Rasmussen

Søndag den 8. kl. 10.00
22. søndag efter trinitatis
Bruno Rasmussen

Søndag den 15. kl. 10.00
23. søndag efter trinitatis
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 22. kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Klaus Rosenberg-Larsen

Søndag den 29. kl. 10.00
1. søndag i advent
Bruno Rasmussen

December

Søndag den 6. kl. 10.00
2. søndag i advent
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 13. kl. 10.00
3. søndag i advent
Bruno Rasmussen

Søndag den 20. kl. 10.00
4. søndag i advent
Klaus Rosenberg-Larsen

Torsdag den 24.
Kl. 13.00 Bruno Rasmussen
Kl. 14.30 Niels Vincens Grunnet
Kl. 16.00 Niels Vincens Grunnet

Fredag den 25. kl. 10.00
Juledag
Bruno Rasmussen

Lørdag den 26. kl. 10.00
2. juledag
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 27. kl. 10.00
Julesøndag
Klaus Rosenberg-Larsen

Januar

Søndag den 1. kl. 15.00
Nytårsdag
Bruno Rasmussen

Søndag den 3. kl. 10.00
Helligtrekonger
Klaus Rosenberg-Larsen

Søndag den 10. kl. 10.00
1. søndag efter Helligtrekonger
Bruno Rasmussen

Søndag den 17. kl. 10.00
2. søndag efter Helligtrekonger
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 24. kl. 10.00
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 31. kl. 10.00
Septuagesima
Bruno Rasmussen

Februar

Søndag den 7. kl. 10.00
Seksagesima
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 14. kl. 10.00
Fastelavn
Bruno Rasmussen

Søndag den 21. kl. 10.00
1. søndag i fasten
Klaus Rosenberg-Larsen

Søndag den 28. kl. 10.00
2. søndag i fasten
Niels Vincens Grunnet

Marts

Søndag den 7. kl. 10.00
3. søndag i fasten
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 14. kl. 10.00
Midfaste
Klaus Rosenberg-Larsen

Søndag den 21. kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag
Bruno Rasmussen

Søndag den 28. kl. 10.00
Palmesøndag
Niels Vincens Grunnet

April

Torsdag den 1. kl. 19.30
Skærtorsdag
Bruno Rasmussen

Fredag den 2. kl. 10.00
Musikgudstjeneste
Langfredag
Bruno Rasmussen

Søndag den. 4. kl. 10.00
Påskedag
Niels Vincens Grunnet

Mandag den. 5. kl. 10.00
2. påskedag
Klaus Rosenberg-Larsen

Søndag den 11. kl. 10.00
1. søndag efter påske
Niels Vincens Grunnet

Søndag den. 18. kl. 10.00
2. søndag efter påske
Bruno Rasmussen

Søndag den 25. kl. 10.00
3. søndag efter påske
Klaus Rosenberg-Larsen

Fredag den 30. Konfirmation
Bededag
kl. 10.00 Bruno Rasmussen
kl. 12.00 Niels Vincens Grunnet