Navngivning og navneændring

Navngivning 
Skal barnet navngives, søger man på www.borger.dk, hvor man via sit NemID udfylder og sender ansøgningen digitalt.

Alle børn skal have et navn inden 6 måneder efter fødslen. Navngivningen kan ske enten ved en civil navngivning på kirkekontoret eller ved dåb i kirken. Et navngivet barn kan sagtens blive døbt senere. Hvis dåben ligger efter at barnet er fyldt 6 måneder, skal barnet navngives indenfor de 6 måneder.

Ved både dåb og navngivning kontrolleres det, at de ønskede navne er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Man kan selv finde vejledning og oversigter på Ankestyrelsens hjemmeside: https://familieretshuset.dk/navne/navne

Navneændring
Anmeldelse om navneændring kan kun behandles af kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. Man kan finde sit sogn på www.sogn.dk. Man søger på www.borger.dk, hvor man via sit NemID udfylder og sender ansøgningen digitalt, og der betales et gebyr på 480,- kr. Dette gebyr kan man 1) enten overføre på www.borger.dk med Visa/Dankort eller 2) man kan udskrive et girokort og indbetale beløbet i sin bank eller på postkontoret. I sidstnævnte tilfælde SKAL den originale kvittering vedlægges ansøgningen.