Konfirmation

Konfirmation i Nærum Kirke sker normalt på 8. klassetrin.
I løbet af foråret sender kirken et brev til skolen
med oplysning om dato for indskrivning og konfirmationsdato.
Indskrivningen finder sted sidst i maj eller først i juni.

Kontakt kirkens kontor eller en af præsterne,
hvis der er spørgsmål.

Tilmelding til konfirmation 2020

Det er nu ved at være tid til tilmelding til konfirmation 2020. (Er nogen i tvivl om, hvor vidt de vil konfirmeres eller ej, kan man melde sig til forberedelsen og så senere ændre beslutningen.)

Fra i år af er der indført elektronisk tilmelding (bl.a. på grund af databeskyttelsesloven). Læs mere nederst på siden.

Konfirmationen bliver:
Bededag, fredag den 8. maj 2020
kl. 10.00 B-klassen fra Nærum Skole konfirmeres af Niels V. Grunnet.
kl. 12.00 A-klassen fra Nærum konfirmeres af Bruno Rasmussen.
(Konfirmander fra andre skoler, aftaler noget med en af præsterne).

Undervisningen kommer til at ligge hver torsdag kl. 14.15-15.45 og begynder torsdag den 12. september kl. 14.15.

Søndag den 8. september kl. 10.00 er der gudstjeneste i Nærum Kirke, hvor vi byder de nye konfirmander velkommen sammen med deres forældre (og gerne også søskende). Efter gudstjenesten orienteres der om undervisningen ved et lille traktement i sognegården. Det hele er færdigt ca. kl. 11.45. (Der holdes også et orienteringsmøde engang i marts, hvor vi taler om selve konfirmationsdagen)


Desuden vil vi gerne se både konfirmanden og én eller begge forældre på præsternes kontor i Nærum Kirke torsdag den 6. juni kl. 16.00-18.00
. Kom når det passer jer. Gå ind i tårnet og til venstre. (Selve indskrivningen varer ca. 10 minutter).

Kontakt kirkens kontor, hvis der er problemer med den elektroniske tilmelding (tlf. 4580 3247), og lykkes tilmeldingen ikke, kan det klares den 6. juni (husk NemID).

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har nogle spørgsmål eller er forhindret i at komme til indskrivningen - også hvis nogen er i tvivl om, hvor vidt de vil konfirmeres.

Elever, som følger undervisningen, men på forhånd ved, at de ikke vil konfirmeres, behøver ikke at møde op til indskrivningen. De kan i stedet sende en mail til kirkens kontor, naerum.sogn@km.dk og oplyse navnet og at man kun deltager i undervisningen.

Med venlig hilsen
Niels V. Grunnet (nvg@km.dk - tlf 2910 9923) og Bruno Rasmussen (brra@km.dk - tlf. 2344 7823)

Konfirmation 2021

Bededag, fredag den 30. april 2021

 

 

Jeg vil konfirmeres fordi ...

Emilie Hvidtfeldt Paludan-Müller

"... jeg tror på, at der er noget større. Ikke en person, men en kraft. En kraft, der symboliserer godhed og kærlighed, og som kan hjælpe én i mørke tider Desuden er det en god tradition, og mange familiemedlemmer - især min farfar - vil blive glade for det. Gaverne er kun en bonus."

Julius Sonne Marinos

"... jeg mener, at jeg gerne vil fortsætte i den kristne tro, og fordi jeg mener, at kristendommen har nogle gode budskaber, som jeg godt kan lide og vil følge. Når jeg bliver konfirmeret siger jeg ikke blot ja til den kristne tro, men Gud siger også ja til mig, og det er blandt andet det jeg godt kan lide ved kristendommen. Alle er lige gode, og Gud tilgiver alle. "

Mikkel Kurann Samsøe

"... jeg tror på Gud, men jeg tror ikke på, at Gud har lavet jorden p.g.a. den fysiske teori om, hvordan jorden blev skabt af meteorer / asteroider som f.eks. havde vand, jern osv. Men jeg tror stadig på Gud som min Herre, og vil tro på den kristne tro, fordi den er min. Jeg passer til den tro. Derfor vil jeg konfirmeres."

Kommende datoer

Konfirmation i 2019: Bededag, den 17. maj.
Y-klassen kl. 10.00 v/ Bruno Rasmussen.
X-klassen kl. 12.00 v/ Niels Vincens Grunnet.

Konfirmation i 2020: Bededag, den 8. maj.
B-klassen kl. 10.00 v/ Niels Vincens Grunnet.
A-klassen kl. 12.00 v/ Bruno Rasmussen