Sommergudstjeneste

Tirsdag den 18. august kl. 11.00
ved sognepræst NIELS V. GRUNNET
er aflyst.  

Kom og syng med - enhver er meget velkommen

Tirsdag den 25. august kl. 13.30

Eftermiddagsmøde, hvor vi synger sommersange og -salmer og kigger lidt frem og også synger dejlige høstsange.


Sognepræst NIELS V. GRUNNET fortæller  om sangene undervejs og ved klaveret sidder JUDDI WINKEL.

(Arrangementet er ikke omtalt i kirkebladet.)

Dæmoner - en artikel af Klaus Rosenberg-Larsen

ER DET IKKE RIGTIGT, at du er besat af en dæmon? spurgte man ofte Jesus. Nej, jeg er ikke besat af en dæmon, svarer Jesus. Det er JER der har djævelen og løgnen til fader. Nu om dage arbejder psykiatrien som bekendt ikke med dæmonuddrivelse men i stedet med neurosebehandling og andre psykiatriske diagnoser. Vi tror ikke længere på dæmoner. Men så tror vi på så meget andet. F.eks. på ”humanismen”. Det vil sige vi tror på fremskridt, videnskab og demokrati. Og det er da al ære værd! For hvor ville vi være uden vores naturvidenskab og teknologi? Uden computere, køleskabe, lægevidenskab, biler, elektricitet, fly? Vi ville fortsat befinde os i Middelalderen! Eller hvordan ville Danmark fungere uden et folkeligt demokrati og en velordnet retsstat? Næppe et sted vi havde lyst til at leve. Ikke sandt?

MEN NÅR DET SÅ er slået fast, må jeg i samme åndedrag erkende, at humanismens og oplysningens ømme akilleshæl har ALTID været dæmonerne eller med andre ord den menneskelige ondskab. Lige siden renæssancen og oplysningstiden har oplysningen og humanismen postuleret, at hvis bare mennesket blev mere oplyst, så ville den menneskelige ondskab om ikke forsvinde, så i alle tilfælde blive væsentligt reduceret. Fornuftige mennesker er vel ikke onde! Eller er de? Det viste sig nemlig, at fornuften kunne ikke komme ondskaben til livs.

IGEN OG IGEN viser det onde og dæmonerne deres hæslige og uforklarlige ansigt. Det gælder i vores lille private hverdagsliv, og det gælder ude i det store samfundsliv. Fornuften behøver nemlig ikke at være moralsk endsige kærlig. Og det er selvsagt en frygtelig indsigelse mod enhver form for humanisme, som tror på fremskridt, fornuft og forbedring. Hvad enten humanismen så kalder sig socialisme, liberalisme, kulturradikalisme, demokrati, ateisme, uddannelse, folkeoplysning, eller hvad som helst. Og misforstå mig nu ikke! Der er en masse godt og rigtigt i det vi kalder humanisme. Selvfølgelig er der det. Det er jeg udmærket klar over. Men i modsætning til vores kristendom, som altid har inkluderet det onde, ”vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen,” som vi hævder i Trosbekendelsen, så har humanisme og oplysning altid haft et kæmpe forklaringsproblem, når det drejer sig om dæmonerne. Den menneskelige selvtilstrækkelighed og ondskab. For hvoraf kommer f.eks. en koncentrationslejr som Auschwitz? For nu at nævne et særlig slemt eksempel på ondskab og afstumpethed. Hvordan går det overhovedet til at udryddelseslejren Auschwitz kunne opstå? Hvor dybt kan mennesker synke? Og hvorfor bliver Auschwitz historien ovenikøbet ved med at gentage sig i ny forklædninger? Auschwitz dæmonerne døde nemlig ikke med den anden verdenskrig. Hvoraf kommer det, at umenneskeliggørelse går igen i alle samfund og i alle kulturer til alle tider. Dæmonerne står altid på spring og er klar til at tage fat. 

DET FORNUFTIGE, gode og oplyste menneske er altså tilsyneladende slet ikke så godt og oplyst, som vi gerne ville tro. Eller som humanismen og oplysningen gerne ville tro. ”Oplysningen er selv blevet en del af den store forblændelse”, hævdede filosofferne Adorno og Horkheimer i krigsåret 1944 og fortsætter: ”Den totalt oplyste jord stråler nu i den triumferende katastrofes tegn.” Fornuft og oplysning havde spillet fallit. Som det tydeligt fremgik af det dæmoniske krigshelvede. Jesus accepterer dæmonerne og det onde som en given del af vores menneskelige tilværelse. I lighed med ”det gode” er ”det onde” nemlig et grundvilkår ved tilværelsen og den menneskelige eksistens. Evangeliet har mod til at se dæmonerne i øjnene. Og dette kritiske og realistiske mod er ganske enkelt forudsætningen for at bekæmpe det onde i dets mange afskygninger. Og det gælder både i vores eget liv og ude i samfundslivet.

Deltidspræst Klaus Rosenberg-Larsen 

Billede: Jesus uddriver en dæmon.                      

Konfirmationer er udsat til lørdag den 15. august

I Nærum bliver den nye konfirmationsdato lørdag den 15. august:
kl. 10.00 og kl. 11.00 ved sognepræst Niels V. Grunnet. 
kl. 12.00 og kl. 13.00 ved sognepræst Bruno Rasmussen. 

 

Konfirmander og deres forældre får nærmere information på mail. Man er også velkommen til at kontakte en af præsterne, hvis man har spørgsmål.

Unge i kirken ... 

En konfirmand har parkeret sit el-løbehjul
ved den gamle døbefont i våbenhuset.

Organist søges

Nærum Kirke søger ny organist.

Se stillingsopslaget Organist søges.

Orienteringsmøde

Tirsdag den 9. juni blev der orienteret om Menighedsrådets opgaver, gudstjenester og aktiviteter, og valg af et nyt menighedsråd, som finder sted tirsdag den 15. september.   

Barnedåb i kirken

 

 

 

 
 

Lørdag den 4. juli blev Laura døbt i Nærum Kirke.

Lørdagshøjskole om håb

I løbet af efteråret 2020 bliver håbet behandlet og belyst på forskellige måder med forskellige foredragsholdere. Man begynder med morgen-sang kl. 10.00, og derefter er der foredrag og spørgsmål til ca. kl. 11.30. Indtil kl. 12 er der kaffe og te.    

Enhver er meget velkommen,
og deltagelse er gratis.

Læs mere på "Lørdagshøjskole".

Du skal elske din næste ...

MARTHA CHRISTENSENS BØGER
Den danske forfatter Martha Christensen (1926-1995) har skrevet adskillige bøger (ca. 20 romaner og novellesamlinger), der alle sammen handler om, hvordan man som menneske forholder sig til sine medmennesker. Sognepræst BRUNO RASMUSSEN fortæller, læser op og lægger op til overvejelse og samtale. Det er ikke en forudsætning, at man har læst eller læser bøgerne.

Fire onsdage i september og oktober kl. 9.00-10.30 om næstekærlighed, omsorg og omklamring, fordømmelse m.m.

Se mere på Du skal elske …