KOMMENDE BEGIVENHEDER

Høstgudstjeneste - børn og unge medvirker

Søndag den 23. september kl. 10.00
Det er en udbredt tradition at holde høstgudstjeneste for at takke for høsten og livet. Konfirmander og spejdere bærer frugt og grøntsager ind i kirken og Niels V. Grunnet prædiker.

Både børn og voksne er velkomne. Gudstjenesten varer ca. en time, og bagefter er der pølser og æblemost til alle.

Foredrag: Lidt af far - om Alzheimers

Tirsdag den 25. september kl. 13.30
Foredrag ved retoriker og forfatter FREDERIK LINDHARDT. 

Frederik Lindhardt er yngste søn af tidligere biskop Jan Lindhardt, som fik konstateret Alzheimers i 2012 og døde et par år senere. Sidste år udgav Frederik Lindhardt en bog om livet med sin syge far. Bogen hedder ”Lidt af far” og handler om sorg, frustrationer og håbløshed, men også om minder, humor, nærhed og kærlighed - og om forholdet mellem en far og en søn. Noget af alt det kommer han ind på i foredraget, men han gør sig også nogle overvejelser om, hvordan Alzheimers og demens udfordrer os og vores syn på selvstændighed, værdighed og fornuft.

Enhver er velkommen til at være med. Der er kaffe i pausen. Deltagelse er gratis. 

Det kirkelige liv i Nærum

ORIENTERING OG DRØFTELSE
Søndag 30. september efter gudstjenesten

fortæller menighedsråd og præster om det kirkelige liv i Nærum, og noget om, hvad der er sket i det forløbne år. Der bliver mulighed for drøftelse og for kommentarer.

Efter mødet, som varer ca. en times tid, er der frokost, og det koster ikke noget at være med. Arrangementet slutter senest kl. 13.30.

Sommerudstilling bl.a. med motiver fra kirken

SUSANNE PONTOPPIDAN BENTZEN HANSEN, der bor i Nærum Vænge, udstiller malerier og tuschtegninger i sognegården bl.a. med motiver fra kirken og fra Bibelen.  

Hun fortæller: "Jeg er født i 1964 og opvokset på Nærum Hovedgade 102 i en rød villa, som blev tegnet og bygget af min oldefar og farfar i 1952. Jeg har gået på Rundforbiskolen, været medlem af Vedbæk Pigegarde og brugt meget af min tid på Nærum Ungdomsgård, i Dyrehaven og i Rundforbi Svømmehal. Nu er jeg er gift på 31. år med Henning, og sammen har vi to voksne børn. Jeg har altid været glad for Nærum Kirke. Jeg selv er blevet konfirmeret i kirken af Lis Rechendorff, som også har viet min mand og jeg. Vores børn er også blevet døbt og konfirmeret her. Jeg har haft meget stor glæde af at tale med vore præster, når modgangen i livet har været for stor. Jeg har siden barnsben været meget glad for at tegne og male, og i 2013 udstillede jeg mine akrylmalerier i kirken. Nu er det så mine tegninger, som får lov til at komme til udtryk. De er som udgangspunkt inspireret af Nærum by, Nærum Kirke, bibelske historier og mine egne følelser."

Udstillingen kan ses i kirkens åbningstid og i forbindelse med gudstjenester og arrangementer.

Grundtvig-formiddag om kærlighed og krise

ONSDAG DEN 3. OKTOBER KL. 9.00-12.00

Kl. 9.00 Morgenkaffe og morgensang.

Kl. 9.30 GRUNDTVIG OG SALMERNE
ved sognepræst Bruno Rasmussen.

Man får et overordnet overblik og et indblik i, hvornår og hvordan Grundtvigs salmer blev til. Der fortælles bl.a. om Grundtvigs Sangværk, der udkom i 5 bind og indeholder godt og vel 1500 salmer, og om salmerne, der blev sunget i Vartov.

Kl. 10.15 MED GRUNDTVIG I KÆRLIGHED OG KRISE
ved teolog, journalist, generalsekretær i Bibelselskabet og tidligere leder af Grundtvig-Akademiet Birgitte Stoklund Larsen.

Liv og værk flettes hele tiden sammen hos Grundtvig. Det gælder i hans prædikener og hans salmer, men især i de mange digte, han skrev om og til sin store kærlighed Marie - også efter hendes død. Disse digte har overraskende nok ikke fået megen opmærksomhed. Men de giver en fin indgang til de mere eksistentielle sider af Grundtvig, som gør ham nærværende og relevant også for mennesker i dag.

Birgitte Stoklund Larsen har skrevet bogen "Paradisskyggen - med Grundtvig i kærlighed og krise" (Kristeligt Dagblads Forlag 2015)

Oplysningstiden - fra en litterær synsvinkel

Lørdag den 6. oktober kl. 10.00-12.00
Foredrag ved professor i litteratur
THOMAS BREDSDORFF.

Voltaire - en af oplysningstidens store filosoffer - skal have sagt ordene: "Jeg tager afstand fra det du siger, men jeg vil dø for din ret til at sige det". Tolerancen er det træk ved oplysningstiden, der adskiller den fra andre bevægelser, og som blev udtrykt i John Lockes "Et Brev om Tolerance" (1689). Men hvad er egentlig oplysning, og hvorledes finder begrebet tolerance sin plads heri? Og hvordan kommer tolerancen fx til orde hos Ludvig Holberg, oplysningstidens store dansk-norske skribent?

Thomas Bredsdorff vil vise, hvorledes oplysningen ikke først og fremmest er fornuftsdyrkelse, men i høj grad et spørgsmål om tolerance. Han har bl.a. udgivet "Den brogede oplysning" (2003) og "Tolerance - eller hvordan man lærer at leve med dem, man hader" sammen med Lasse H. Kjældgaard.

DIVERSE

Grundtvig-formiddage

Onsdag den 5.september deltog ca. 60 personer i det første af 3 formiddage om Grundtvig. Arrangementet begyndte med morgenkaffe i sognegården.

Tur til Odsherred

Tirsdag den 28. august deltog godt og vel 50 personer på sommerturen til Odsherred med rundvisning i Højby Kirke, middag på Hotel Højbysø (se foto) og besøg på "Malergården", som er familien Swanes tidligere hjem.

Flygtningekontakt i Nærum

Det midlertidige bosted for flygtninge, Rundforbivej 199, er lukket. Siden påsken 2015 har Birgitte Erichsen, Tove Kinslev og jeg fulgt de mange flygtninge, som i de sidste par år har boet der. Hver onsdag har vi enten haft café i kirkens anneks eller været hos dem. Vi har hørt på deres traumatiske historier, hjulpet med oversættelse af breve, været med dem i Udlændingestyrelsen, Borgerservice og Jobcenter. Vi har også hjulpet med lektier. Der har været mange opgaver, som har været spændende og udfordrende. Vi har deltaget i store glædesfester, når familier er blevet ført sammen. Det har været rørende, og det har været en stor glæde at lære de mange nye mennesker at kende. Mange af dem har nu fået fast bolig i Rudersdal og andre er flyttet til midlertidige boliger på Egebækvej i Nærum. Flere af dem har fået arbejde, og mange af kvinderne er efter endt sprogskole begyndt på VUC og vil gerne have en uddannelse. Nu kontakter vi dem i deres hjem og besøger hver onsdag et nyt sted. Vi bliver altid mødt med åbne arme, og det er en stor glæde at have kontakt med dem.

I øvrigt skal der lyde en stor tak til Christian Vandel fra Langebjerg, som skaffede cykler til vore flygtninge, da de ankom til Rudersdal kommune. Han gjorde en stor indsats og brugte meget tid på at skaffe cykler fra bebyggelsen Langebjerg.

Pia Sverdrup-Jensen fra Menighedsrådet

Samtaler om sorg og savn

I begyndelsen af november oprettes der en gruppe i Birkerød med samtaler om sorg og savn. Den ledes af sognepræst INGER MERETE HANSEN, Birkerød, og sognepræst BRUNO RASMUSSEN, Nærum.

Læs mere under Voksenarr.- Samtaler om sorg og savn eller kontakt kirken, tlf. 4580 3247 og få tilsendt en folder.