Glædelig påske - sognepræst Niels V. Grunnet skriver ...

MENNESKETS GRÆNSE ER IKKE GUDS GRÆNSE!
Vi står overfor påsken som er fortællingen om, at menneskets grænse ikke er Guds grænse! Vi mennesker lever vort liv indenfor ganske bestemte grænser. Vi glemmer det måske til tider og bilder os selv ind, at vores muligheder er ubegrænsede. Men den seneste tid med Coronasmitte og de deraf medførte begrænsninger i vores måder at kunne færdes på, har skærpet vores tanker om livets vilkår. Vi er blevet mindet om vores egen sårbarhed og dødelighed og om, hvor vigtigt det er at kunne have med hinanden at gøre - også fysisk.

BEGRÆNSNINGERNE vi har måtte leve med under Coronasmitten er netop blevet til p.g.a. kærligheden og omsorgen for hinanden, så hospitalerne forhåbentlig kan tage sig af dem, der virkelig har behov for pleje. Vi har derfor alle måtte lide afsavn i forhold til ikke at kunne se familie og venner; vores måder at arbejde på, hvis vi da må arbejde eller stadig har et arbejde? Og samtidig har børnene også lige skulle hjemmeundervises. Dermed er vi også blevet mindet om, hvor privilegeret de fleste af os er stillet til daglig. Et barn, der sidder i en flygtningelejr i Syrien lider også under afsavn, men unægtelig af en anden kaliber!

MEN UANSET om vi sidder i en varm lejlighed eller i en flygtningelejr, så deler vi det menneskevilkår, at vort liv strækker sig fra fødsel til død. Vi sætter måske børn i verden, hvis fremtid vi også tænker på. Men alt det ændrer ikke ved, at vi selv lever under den grundlæggende begrænsning, at vi fødes og én dag skal vi dø.

UNDTAGELSESTIDEN med Corona har for en stund tvunget os til at standse op og mærke efter. For normalt løber vi fra det ene til det andet i troen på udviklingens ubegrænsede muligheder.Vi er hele tiden på, samtidig med at vi kigger frem, hvor vi nok er på i nuet gennem sociale medier eller mobilen, men ikke altid er til stede i nuet, som nærværende med hinanden! Er vi i virkeligheden blevet mere nærværende i denne tid også selvom vi må være det på afstand? fortsættes ...  (se evt. videoen øverst i højre spalte)

Den aktuelle situation

KIRKENS KONTOR ER LUKKET
Kontakt kordegn FLEMMING SCHLICHTKRULL (se foto) på tlf. 4580 3247 eller mail fsc@km.dk (evt. tlf. 2685 2342) eller en af præsterne (NIELS V. GRUNNET, tlf. 2910 9923 eller BRUNO RASMUSSEN, tlf. 2344 7823).

GUDSTJENESTER
Gudstjenester til og med den 10. maj er aflyst.

BISÆTTELSER OG BEGRAVELSER og andre kirkelige handlinger
Kontakt kontoret (se oven for) eller en af præsterne.
Se evt. link til biskoppernes vedledning nederst på siden.

KONFIRMANDER
Konfirmationerne udsat til lørdag den 6. juni (med forbehold). Det er uvist, hvornår undervisningen genoptages. Der sendes mail til forældrene med praktisk info om konfirmationen, når situationen er mere afklaret.  

AFLYSTE ARRANGEMENTER
14/4 Menighedrådsmøde AFLYST.
16/4 Billetsalg til forårsfesten AFLYST.
19/4 Koncert med Vokalensemblet Saga AFLYST.
26/4 Salg af billetter til Sommerhøjskole UDSAT indtil videre.
28/4 Eftermiddagsmødet om Jens Rosendal AFLYST.
29/4 Samtaler om hverdagen og livet  AFLYST.
3/5 Koncert med Symfoniorkesteret af 1963 og Kim Sjøgren AFLYST.
7/5 Læsekreds er AFLYST.
12/5 Orienteringsmøde om valg til menighedsråd UDSAT til den 9. juni. 
19/5 Forårsfest AFLYST.
Der er ikke mulighed for at afholde grundejerforeningsmøder eller andet i kirkens lokaler.   

SAMTALE MED EN PRÆST
Man er til enhver tid velkommen til at kontakte en af præsterne pr. telefon eller mail.
Man kan også benytte www.sjaelesorg.nu

SE I ØVRIGT "Folkekirkens Coronatiltag - Opdateret vejledning fra biskopperne":
https://www.helsingørstift.dk/nyheder/18-3-opdateret-vejledning-fra-biskopper 

Konfirmationer er udsat til lørdag den 6. juni

Som alle ved, er der indtruffet særlige forhold i forbindelse med corona-virussen. Der er nu taget beslutning om, at alle konfirmationer skal udskydes til efter 1. juni. I Nærum bliver den nye dato lørdag den 6. juni (kl. 10.00 med Niels’ konfirmander og kl. 12.00 med Brunos), men vi er samtidig nødt til nævne, at også denne dato kan bliver ændret, og der kan være andre forbehold, der gør sig gældende.

 

Følg med på hjemmesiden og ring eller skriv, hvis der er spørgsmål. Vi skriver igen til konfirmanderne og deres forældre, så snart vi ved noget mere konkret om undervisning, generalprøve m.m.

 

Påskeandagt i Nærum Kirke

Se og hør NIELS V. GRUNNETs
påskeandagt i Nærum Kirke
og salmen "Påskeblomst,
hvad vil du her".  

https://youtu.be/QAdtQwLfrOA
(Teksten kan læses i venstre spalte.)

Lyt til en radiogudstjeneste

Palmesøndag
ved sognepræst
STEFFEN RINGGAARD ANDRESEN,
Københavns Domkirke. 

https://www.dr.dk/radio/p1/gudstjeneste-radio

Ring til hinanden

Hvis nogen har brug for eller lyst til at ringe til nogen, som de kender fra kirken, men ikke har vedkommendes tlf.nr. er man velkommen til at kontakte sognepræst BRUNO RASMUSSEN, som måske kan hjælpe. Ring/SMS tlf.nr. 2344 7823 eller send en mail: brra@km.dk

Sommerhøjskole i juni

DER MÅ VÆRE EN GRÆNSE
om Genforeningen
og Sønderjylland

23.-25. juni 
- hver dag kl. 10.00 - 14.30.

Enhver er velkommen - uanset hvor man bor.
Kontakt eventuelt kontoret for at få en folder. 
Billetsalg á 350 kr. (inkl. frokost) er udsat indtil videre.

Læs mere: Sommerhøjskole

Rejse til Sverige

Læs mere om sensommertur
til Vadstena og Karlskrona

med sognepræst KLAUS ROSENBERG-LARSEN.

Konfirmanddåb

 

 

 


Ved gudstjenesten
den 8. marts kl. 10
blev konfirmanderne 
GUSTAV og FREDERIK døbt.

Nyt blad fra Helsingør Stift

Det handler denne gang
om biskop Lise-Lotte Rebels
25 år som biskop.
https://www.xn--helsingrstift-hnb.dk/udgivelser-og-serier/stiftsmagasinet