Aktuelt i forbindelse med corona-restriktionerne

DER HOLDES GUDSTJENESTER
Gudstjenesterne vil vare højst 30 minutter. Korsangere synger, og kirkegængere må nynne med. Der vil ikke være nadver. Max. antal deltagere er 25. 
Plejehjemsgudstjenester aflyses indtil videre.  

DER AFHOLDES BISÆTTELSER OG BEGRAVELSER
Højtideligheden kan vare højst 30 minutter. Korsangere synger, og kirkegængere må nynne med. Max. antal deltagere er 25. 

ARRANGEMENTER TIL OG MED DEN 7. FEBRUAR AFLYSES OG UDSÆTTES
- Undervisning om "Det moderne gennembrud" udsættes. Tilmeldte får besked.
Tilmelding er ikke længere muligt.
- Eftermiddagsmøde om Jens Rosendal tirsdag den 26. januar er aflyst.
- Samtaler om livet og hverdagen onsdag den 27. januar er aflyst.
- Læsekreds torsdag den 4. februar er aflyst.
- Højskolesang med Jørgen Carlsen lørdag den 6. februar er aflyst.
- Konfirmandundervisning aflyses indtil skolerne åbner igen. Det anbefales, at konfirmander ikke går til gudstjeneste, før forholdene er mere afklarede.  

Kontakt kirkekontoret
Ring eller send mail: tlf. 4580 3247 - fsc@km.dk

Kontakt præsterne
Ring eller send mail:
- Niels V. Grunnet: tlf. 2910 9923 - nvg@km.dk
- Bruno Rasmussen: tlf. 2344 7823 - brra@km.dk

Ingen adgang til kirken uden forudgående aftale.       

Følg med på hjemmesiden eller ring til kirkens kontor, hvis du er i tvivl. 

Prædiken: Brylluppet i Kana

Evangelieteksten står i Johannesevangeliet kap. 2,1-11: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: "De har ikke mere vin." Jesus sagde til hende: "Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet." Hans mor sagde til tjenerne: "Gør, hvad som helst han siger til jer.

Dér var der seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: "Fyld karene med vand." Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: "Øs nu op og bær det hen til skafferen." Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin - han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op - kaldte han på brudgommen og sagde til ham: "Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu."

Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen

Læs Niels V. Grunnets prædiken her.

Menighedsrådsformandens nytårstanker

Her ved januars begyndelse er det almindeligt, at man gør sig visse tanker om det nye år - på baggrund af det gamle. Januar er opkaldt efter den romerske gud Janus, som fremstilledes med to ansigter: et som så bagud og et, der så ud i fremtiden. Han var gud for den dør, som både har en indvendig, kendt og en udvendig, ukendt side.

Når vi ser tilbage på det forgangne år, er det let at være skuffede: året bød på aflysninger, tab af muligheder, ja isolation! Derfor er mange af os forsigtige optimister med hensyn til det kommende år.

Har vi grund til håb for det ukendte nye år? Min gamle mor sagde ofte, at ”hvis Fanden lukker én dør, åbner Vorherre ti andre!” Og sådan tror jeg også, det går i det kommende år. Der er håb! Og det håb vil lyde i kirken, så snart den åbner! Foråret kommer! De første spæde forårsblomster er på vej op af jorden - og der er massevaccination mod den der sygdom, I ved.

Mit håb går på, at vi snart igen kan holde gudstjenester - og at vi efterhånden får gang i alle de andre aktiviteter i kirken, som skaber glæde og samvær!

Vi vil passe på Nærum Kirke til den åbner igen! Og vi glæder os til den dag!

Godt nytår!
Carsten Erichsen, menighedsrådsformand.

Kursus: Det moderne gennembrud - udsættes

OG HVAD DERAF FULGTE - dansk litteratur 1870-1920
ved cand. mag., pens. lektor CARSTEN ERICHSEN.

I årene efter enevælden bliver det moderne Danmark til. Vi vil følge danske forfatteres spor gennem et halvt århundrede mellem de to krige, 1864 og 1. verdenskrig. Fra ”Gud, Konge og Fædreland” til ateisme, eksistentialisme og socialisme - fra naturalisme og impressionisme til ekspressionisme.

Kurset udsættes.
Tilmeldte får besked. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig.

Ny organist i Nærum

THOMAS MUNCH er fra 1. december ansat som ny organist i Nærum Kirke. Han kommer fra en stilling som organist i Hellebæk Kirke og har tidligere bl.a. også været organist i Smørum Kirke. Han er uddannet som Almen Musiklærer fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har senere taget organisteksamen på Sjællands Kirkemusikskole. Han har erfaring med korledelse og har også komponeret kormusik og orgelkoraler. Han er 51 år, bor i Hillerød, er gift og har 3 børn, der alle er i teenagealderen.

Gudstjenester i Nærum

Se listen over
gudstjenester
i Nærum Kirke
i de kommende måneder:
Gudstjenester i kirken. 

Samtalegruppe om sorg

Det er svært at miste, og nogle har brug for at tale med andre om det. Det vil der være mulighed for nogle gange i begyndelsen af 2021. Der er tale om et sammenhængende forløb, og samtlige præster i Rudersdal står bag initiativet. Samtalerne foregår i HOLTE KIRKE, SOLBAKKEN 56. Samtalerne er for alle, der har mistet én af deres nærmeste, og gruppen ledes af sognepræst LISE DJERNES ØSTERGAARD, Holte Kirke, og sognepræst SIGNE AHLBURG, Gl. Holte Kirke.

Læs mere: Samtalegruppe efter nytår.

Læs det nye kirkeblad

Bladet, der dækker januar-april,
kan læses nederst på siden under
"Nyttig information
Læs kirkebladet her."

Altervæggen

Ny læsekreds i Nærum

VIL DU VÆRE MED?
Vi forestiller os, at vi mødes en gang om måneden, og der er plads til 10-12 personer på holdet. Der læses en bog fra gang til gang, og vi taler om de tanker og følelser, som bogen vækker. Der kan læses ”alt mellem himmel og jord”. Interesserede kan kontakte kirkens kontor på tlf. 4580 3247 og opgive navn og tlf.nr. Nærmere forløb aftales på et møde i konfirmandhuset (over for kirken - se foto) mandag den 11. januar kl. 10.00. MØDET UDSÆTTES TIL ET SENERE TIDSPUNKT. TILMELDTE FÅR BESKED.  

Birgitte Erichsen og Pia Sverdrup-Jensen

Fra et eftermiddagsmøde

Der er eftermiddagsmøde en gang om måneden, og enhver er velkommen.

Se programmet efter nytår: Eftermiddagsmøder.