Sommergudstjeneste er aflyst

Gudstjenesten tirsdag den 18. august kl. 11.00
ved sognepræst NIELS V. GRUNNET er aflyst p.g.a. smitterisiko.
En del af deltagerne skulle have været beboere fra Hegnsgården og Byageren.   

Kom og syng med - enhver er meget velkommen

Tirsdag den 25. august kl. 13.30

Eftermiddagsmøde, hvor vi synger sommersange og -salmer. Arrangementet foregår i kirken. 

Sognepræst NIELS V. GRUNNET fortæller om sangene undervejs og ved klaveret sidder JUDDI WINKEL.

(Arrangementet er ikke omtalt i kirkebladet.)

Lørdagsforedrag: Hvad er håb?

Lørdag den 5. september kl. 10.00 - 11.30

Hvad er håb? - et filosofisk foredrag

ved KRESTEN LUNDSGAARD-LETH, der er adjunkt på Afdeling for Anvendt filosofi på Aalborg Universitet og har skrevet ph.d.-afhandling om Søren Kierkegaard og håb på Aarhus Universitet.

Han skriver bl.a.: ”I foredraget vil jeg belyse, hvordan håbet både kan være fremtids- og fortidsrettet. Alle mennesker håber på alt muligt - men har vi egentlig styr på, hvad det er, vi gør, når vi håber?” 

Enhver er velkommen til at deltage i et eller flere af foredragene. Det koster ikke noget at være med, og tilmelding er ikke nødvendig. 

Menighedsrådsvalg 2020

VALGFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 19.00
Der skal vælges et nyt menighedsråd ved Nærum Kirke. Du opfordres til at møde op og stemme, da valgforsamlingen er offentlig tilgængelig! Jo større mandat de valgte sidder på, jo bedre kan de tilgodese dine ønsker. Kun hvis du er medlem af folkekirken med valgret i Nærum Sogn, har du tale- og stemmeret. Hvis du er i tvivl, om du er stemmeberettiget: Ring til kirkens kontor

PÅ MØDET SKER DER bl.a. følgende:

  • Orientering om menighedsrådets opgaver. 
  • Opstilling af kandidater.
  • Præsentation af kandidater. 
  • Debat og mulighed for spørgsmål. 
  • Gennemgang af afstemningsregler. 
  • Skriftlig hemmelig afstemning. 
  • Stemmeoptælling. 
  • Resultatet annonceres.
  • Valg af stedfortrædere. 
  • Resultat af stedfortrædervalget annonceres.

 

Du kan opstille på aftenen eller henvende dig til Pia Sverdrup-Jensen eller Carsten Erichsen forinden, hvis du er interesseret i at blive valgt til menighedsrådet eller som stedfortræder. Inden valgforsamlingen begynder, skal valgbestyrelsen sørge for, at de mødedeltagere, der har valgret, markeres i den elektroniske valgliste eller afkrydses på en udskrevet valgliste. 

Læs mere om Menighedsrådsvalget på www.menighedsraad.dk eller kontakt:Pia Sverdrup-Jensen, mail: pi.sverdrup@gmail.com  eller Carsten Erichsen, mail: erichsen.naerum@gmail.com  for yderligere spørgsmål.

Hvad laver menighedsrådet?

ET STEMNINGSBILLEDE
Tirsdag eftermiddag: Menighedsrådsmødet begynder kl. 16.30. Medlemmer af menighedsrådet, suppleanter, kirketjener, kordegn og præster er mødt op. Vi begynder med en let middag, taler om løst og fast: Hvordan går det, og hvordan har vi det? Er opmærksomme på hinanden. Synger en sang eller salme.

På mødet får vi en orientering om livet i kirken siden sidste møde: Der orienteres om gudstjenester, koncerter og andre aktiviteter. Hvordan står det til med økonomien og bygningerne, og trives personalet? Mange sager bliver vendt og diskuteret, og beslutninger bliver taget.

Er det kedeligt at sidde i menighedsrådet? Måske - men hvis man har lyst til at engagere sig i kirkens arbejde, har ideer til foredrag, koncerter, musik og refleksion, kunstudstillinger m.m., er Nærum Kirke et fantastisk sted. I aktivitetsudvalget springer ideerne over bordet. Det er spændende at få programsat de næste 4 måneder med arrangementer og koncerter. Og kunstnere står i kø for at udstille i kirken. Der er stor aktivitet i kirken, og folk møder talstærkt op, glade og forventningsfulde. Man bliver glad og en smule stolt over at være en del af dette kreative og engagerede menighedsråd, hvor samarbejdet med præster og personale altid er positivt og fint.

Om søndagen kommer mange i kirke for at lytte til en indholdsrig og tankevækkende prædiken. Smuk musik strømmer fra orglet, og koret synger en motet foran menigheden. Efterfølgende er der kirkekaffe i sognegården. En dejlig og fredfyldt måde at begynde søndagen på.

Uden de valgte medlemmer af menighedsrådet, ville der ikke være de aktiviteter i og omkring kirken, der er. Derfor er der brug for dig, som læser dette, til at slutte op - enten ved at møde op og stemme til det kommende menighedsrådsvalg - eller ved selv at stille op?

Pia Sverdrup-Jensen, medlem af menighedsrådet og formand for valgudvalget

Samtalegruppe om sorg og savn

Det er svært at miste, og nogle har brug for at tale med andre om det. Det vil der være mulighed for nogle gange i efteråret 2020. Der er tale om et sammenhængende forløb, og samtlige præster i Rudersdal står bag initiativet. Samtalerne foregår i GERNERSALEN I BISTRUP KIRKE, BIRKEBAKKEN 1, 3460 BIRKERØD. Samtalerne er for alle, der har mistet én af deres nærmeste, og gruppen ledes af sognepræst CHARLOTTE NØRBALLE, Bistrup Kirke, og sognepræst BO CHEN, Søllerød Kirke.

Læs mere i folderen om "Samtaler om sorg og savn" ved at trykke her.

Man kan også få tilsendt en folder ved at kontakte kirkens kontor, tlf. 4580 3247 eller fsc@km.dk

Organist søges

Nærum Kirke søger ny organist.

Se stillingsopslaget Organist søges.

Barnedåb i kirken

 

 

 

 
 

Lørdag den 4. juli blev Laura døbt i Nærum Kirke.

Lørdagshøjskole om håb

I løbet af efteråret 2020 bliver håbet behandlet og belyst på forskellige måder med forskellige foredragsholdere. Man begynder med morgen-sang kl. 10.00, og derefter er der foredrag og spørgsmål til ca. kl. 11.30. Indtil kl. 12 er der kaffe og te. 

Enhver er velkommen, og deltagelse er gratis.

Læs mere på "Lørdagshøjskole".

Du skal elske din næste ...

MARTHA CHRISTENSENS BØGER
Den danske forfatter Martha Christensen (1926-1995) har skrevet adskillige bøger (ca. 20 romaner og novellesamlinger), der alle sammen handler om, hvordan man som menneske forholder sig til sine medmennesker. Sognepræst BRUNO RASMUSSEN fortæller, læser op og lægger op til overvejelse og samtale. Det er ikke en forudsætning, at man har læst eller læser bøgerne.

Fire onsdage i september og oktober kl. 9.00-10.30 om næstekærlighed, omsorg og omklamring, fordømmelse m.m.

Se mere på Du skal elske …

Unge i kirken ...

 
 

En konfirmand har parkeret sit el-løbehjul ved den gamle døbefont i våbenhuset.

Kort over Nærum sogn