Aktuelt i forbindelse med corona-restriktionerne

RETNINGSREGELER TIL OG MED 1. DECEMBER

Gudstjenester, Musik og refleksion, kirkelige handlinger og konf.undervisning gennemføres
Hvorvidt der skal bruges mundbind afklares senere.
Deltagerantallet er begrænset.
Der afholdes ikke nadver i den nævnte periode. 
Bemærk: Plejehjemsgudstjenester 3/11 og 1/12 er aflyst.

Arrangementer aflyses
Eftermiddagsmøde den 27. oktober aflyses.
Kirkehøjskole den 7. november aflyses.
Eftermiddagsmøde den 24. november aflyses.
Koncert med gymnasiet den 29. november aflyses.
Grupper i konfirmandhuset aflyses.

Følg med på hjemmesiden eller ring til kirkens kontor, hvis du er i tvivl. 

Alle helgens dag - vi mindes de døde

Søndag den 1. november mindes vi de døde ved gudstjenesten kl. 10.00.
Der vil være mulighed for at tænde lys - enten i lysgloben eller ved døbefonten, og gudstjenesten vil være præget af mere korsang, end den plejer at være. Der bliver afholdt et minuts stilhed for de døde, og der er ikke nadver. Både sognepræst NIELS V. GRUNNET og sognepræst BRUNO RASMUSSEN medvirker.

P.g.a. risikoen for corona-smitte er der ikke kaffe og te efter gudstjenesten.

Musik og refleksion: Forventninger

MUSIK OG REFLEKSION er musik og salmer, billeder, oplæsning og stilhed. Det hele varer ca. ½ time og tager udgangspunkt i et overordnet tema. Man samles omkring kirkens ”lille orgel”. Korsangere, organist og præst medvirker.

Torsdag den 12. november kl. 17.00

Der vil være tekster og sange om temaet,
og der bliver læst op fra bogen "Den lille prins"
af Antoine de Saint-Exupéry.

I bogen står der bl.a., at ræven sagde til den lille prins:
"... hvis du kommer på et vilkårligt tidspunkt, vil jeg aldrig vide,
hvornår jeg skal klæde mit hjerte i festdragt. Et ritual må der til."

Udstilling med motiver bl.a. fra Færøerne

For tiden er der udstilling i sognegården
af malerier, der er malet af Bent le Bærenholdt.

Bent O. Bærenholdt er efter flere år i Aarhus nu bosat i Haslev som billedkunster med galleri i Allégade 3A. Han er oprindeligt uddannet som billedkunstlærer fra Kolding og har i tiden i Aarhus også arbejdet for kunstmuseet AroS som konsulent for net-undervisningsmaterialet for de ældste elever i folkeskolen.

Bærenholdt har altid tegnet og malet, men er autodidakt i den forstand, at han ikke er uddannet på et kunstakademi. Til gengæld har han, som han selv udtrykker det, ydmygt stjålet og brugt, hvad andre også har set og anet, - og derefter forsøgt at give det sit eget udtryk. Eller ladet sig inspirere af andres udtryk i søgen efter den afgrænsning, som definerer ens eget billedsprog. Mest af alt er det landskaber, der præger hans oliemalerier. Motiverne er ofte hentet i en barsk natur langs den jyske vestkyst eller færøske motiver. Bygninger, bunkers langs vestkysten og ofte et kirketårn fremstår som monumentale figurer og markeringer i landskabet og kan også tolkes som pejlemærker i en livsvandring. Udstillingen i Nærum Kirke vil bl.a. bestå af flere færøske landskabsmalerier.

Udstillingen kan ses i oktober og november i kontorets åbningstid og i forbindelse med gudstjenester og arrangementer. 

Det nye menighedsråd

PÅ VALGFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 19.00 blev følgende valgt (præsterne vælges ikke, men er fuldgyldige medlemmer af rådet)

Bagest fra venstre: Jens Broch (fra Egebækvej), Carsten Erichsen (fra Skyttebjerg), Anders Kronborg (fra Skyttebjerg), sognepræst Niels V. Grunnet og sognepræst Bruno Rasmussen.

Forrest fra venstre: Pia Sverdrup-Jensen (fra Nærum Vænge), Anne Ledet (fra Egehegnet), Margit Albertus (fra Hegnsvej), Tove Kinslev (fra Kikhanebakken) og Henrik Rintza Jørgensen (fra Bøgevejen).

Rådet konstituerer sig den 24. november og funktionsperioden begynder 1. søndag i advent.

Som stedfortrædere valgtes (opstillet efter stemmetal og lodtrækning p.g.a. stemmelighed):
Hjørdis Rasmussen (fra Skodsborgvej), Kirsten Malthe (fra Skodsborgvej), Ingeborg Kjær (fra Langebjerg) og Kirsten Scherfig (fra Langebjerg).

 

Julehjælp kan søges

Både familier og enlige kan søge om julehjælp i kirken. Man får et ansøgningsskema ved at henvende sig til kirkens kontor - enten pr. mail naerum.sogn@km.dk eller tlf. 4580 3247 eller ved at møde op. Skemaer udleveres fra og med 1. november, og udfyldes og mailes eller afleveres i postkassen til højre for døren i tårnet igen senest onsdag den 2. december.

Hvis julehjælpen bevilges, får man et gavekort til Netto eller Lyngby Storcenter (efter eget valg). Gavekortene afsendes med Post Nord tirsdag den 8. december.

Mundbind i kirkebilen

Ønsker man at benytte ordningen med kirkebil, bedes man fremover selv medbringe mundbind til kørslen.

Høstarrangement

I september var Nærum Menighedsbørnehave på besøg i kirken. Børnene bar frugt og grøntsager ind. Der blev talt om høst, og man sang nogle vers fra "I østen stiger solen op", "Nu falmer skoven trindt om land" og "Tak, Gud, for denne lyse morgen".

Litteraturforedrag

I efterårets løb har der været undervisning
om Martha Christensens forfatterskab og næstekærlighedsbuddet. Man har bl.a. gennemgået bøgerne "Vores Egen Irene", "Som de vil ha' dig", "Rebekkas roser" og "Dansen med Regitze". Der har været ca. 30 deltagere pr. gang.

Kirkens kapel

Mange er ikke klar over, at Nærum Kirke har et kapel. Det ligger i det nordøstlige hjørne bag kirken og kontorerne, og man kommer op til kapellet ad den snoede vej fra den store parkeringsplads. Kister med afdøde kan stå i kapellet indtil bisættelsen eller begravelsen.

Aflysninger

Luciaoptog og krybbespil torsdag den 10. december kl. 9.00 og 10.00 er desværre aflyst p.g.a. corona-krisen.

Juleaften for enlige

Frivillige arrangerer juleaften i SØLLERØD SOGNEGÅRD og i GERNERSALEN, BISTRUP KIRKE, torsdag den 24. december kl. 17.00- 22.00.

Det er muligt at deltage i hyggeligt selskab sammen med andre, der ikke har nogen at være sammen med juleaften, blot man er selvhjulpen. Der serveres julemiddag incl. vin, kaffe og knas. Der synges om juletræet, og der omdeles gaver. Deltagelse koster 150 kr.

Brochurer med tilmeldingsblanket kan afhentes i Nærum Kirke, eller man kan kontakte kirkens kontor.