Nu er Nærum Kirke åben igen

Der er gudstjeneste pinsedag, den 31. maj kl. 10.00
ved sognepræst NIELS V. GRUNNET.

Der er gudstjeneste 2. pinsedag, den 1. juni kl. 10.00
ved sognepræst BRUNO RASMUSSEN.

Indtil videre er der ikke nadver. Der er plads til 40 i kirken og 20 i sognegården.

Kirkegængere, der ikke kan være i kirken,
kan sidde i sognegården og følge med (se foto).


Kirken er åben i hverdagene, så man kan sætte sig ind, være stille, bede og tænde et lys, hvis man ønsker det. Ønsker man at komme uden for kontorets åbningstid eller vil man sikre sig, at der ikke er bisættelse, er man velkommen til at ringe til kontoret, tlf. 4580 3247 og høre, hvad der er muligt.

Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 9-13, torsdag kl. 9-17.

Arrangementer, kirkekaffe og lignende venter vi med.  

Der er håndsprit i kirken. Der deles salmeblade ud, og alle holder afstand.

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet

Tirsdag den 9. juni. kl. 19.00 (mødet skulle have været afholdt den 12. maj)
Først orienterer præster og menighedsråd om livet i kirken og de aktiviteter og opgaver, der er. Derefter orienterer valgbestyrelsen om valg til Nærum menighedsråd for perioden 2020-2024. Der fortælles om diverse relevante fakta: Opstillingsregler, hvor mange menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges m.m.

Selve valget finder sted på et møde tirsdag den 15. september kl. 19.00.

Dagorden for mødet: Se opslag i kirken eller kontakt kirkens kontor, tlf. 4580 3247.
Læs mere om valget og arbejdet i et menighedsråd på www.menighedsraad.dk
 

Ingen er alene om at leve sit liv

"SAMMEN" er et af de vigtigste ord, der findes i det danske sprog. Vi bruger det, f.eks. når vi siger, vi hører sammen, kommer sammen, er sammen og bliver sammen. Vi bruger det også i sammenhæng og sammenhold, i sammenkomst og sammenskudsgilde og I kan sikkert selv finde på andre forslag. "Sammen" er et af de vigtigste ord i vores liv. Hører man ikke sammen med nogen og kan man ikke være sammen med nogen, er man unægtelig meget alene. Hører man ikke sammen med nogen og kan man ikke være sammen med nogen, kan det være svært at få sin tilværelse til at hænge sammen.

DEN KRISTNE TRO har i høj grad noget med "sammen" at gøre. Det drejer sig om at være sammen med Gud og andre om det liv, vi er sammen om at leve. Måske er der nogen, der har den opfattelse, at Gud er fjern. Men intet er mere forkert. Gud hører uløseligt sammen med os og får samtidig os til at hænge sammen. Den kristne tro drejer sig ikke så meget om mit eget personlige og inderlige forhold til Gud. Den kristne tro drejer sig i langt højere grad om Guds eget personlige og inderlige forhold til os (og vel at mærke ikke kun til mig, men til os). Det er vigtigt, vi er klar over, at vi ikke står alene. Det er vigtigt at være klar over, at Gud er med os, og vi er sammen om at tro og tvivle. Vi er sammen om at håbe og elske. Der er ingen, der kan tro eller håbe alene, og det siger vel også sig selv, at der er ingen, der kan elske eller være elsket alene.

JEG TROR, der er grund til, at vi i dagens Danmark, hvor der lægges temmelig meget vægt på det enkelte menneskes præstation og det enkelte menneskes ansvar og skyld (og som regel også det enkelte menneskes tro og tvivl) ... jeg tror, der er grund til at understrege, at vi er sammen om det liv vi lever. Vi er sammen om ansvar og skyld. Vi er sammen om at tro og håbe og skal stå sammen om at holde af og holde ud.

GUD ER ALTID sammen med os, og det er ikke sikkert, vi kan forstå det, og det er heller ikke sikkert vi kan tro det, men det kan vi så også være sammen om.

Sognepræst Bruno Rasmussen

Vedr. arrangementer i kirken og sognegården

24/5 Salg af billetter til Sommerturen er UDSAT.
26/5 Sangeftermiddag er AFLYST.
26/5 Det offentlige Menighedsrådsmøde er AFLYST.
27/5 Samtalegruppe er AFLYST.
28/5 Konfirmandindskrivningen er AFLYST.
Tilmeldingen foregår digitalt i år. Se øverst til højre.

1/6 Den fælles gudstjeneste 2. pinsedag i Holte er AFLYST, men der er gudstjeneste i Nærum kl. 10.00.
7/6 Fernisering er AFLYST.
7/6 Sommerkoncert er AFLYST.
9/6 Eftermiddagstur er AFLYST.
9/6 Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalget GENNEMFØRES. 
12/6 Nærum Kulturdag er AFLYST.
23-25/6 Sommerhøjskole er AFLYST.

Der er indtil videre ikke mulighed for at afholde grundejerforeningsmøder eller andet i kirkens lokaler.

Konfirmationer er udsat til lørdag den 15. august

I Nærum bliver den nye konfirmationsdato
lørdag den 15. august
kl. 10.00 og kl. 11.00 Niels’ konfirmander
kl. 12.00 og kl. 13.00 Brunos konfirmander.

 

Konfirmander og deres forældre får nærmere information på mail.
Man er også velkommen til at kontakte en af præsterne, hvis man har spørgsmål. 

Hør koret synge salmer

Se og hør:
"Du som har tændt millioner af stjerner" (nr. 787 i Salmebogen) med medlemmer af kirkens kor og organist: https://youtu.be/zH-X0NhK82c

Man kan også se og høre:
"En lærke letted'": https://youtu.be/uWd-x_6xKik 
"Lyset er vendt": https://youtu.be/bTrwlf3Nz5U 
"Det dufter lysegrønt af græs" (nr. 725 i Salmebogen): https://youtu.be/uFqIEwVOvm0

Sensommerrejse til Sverige

fra den 1. til den 5. september
med sognepræst
KLAUS ROSENBERG-LARSEN.

Der er afgang fra både
Nærum og Vedbæk.

Klik på billedet til højre
- og læs folderen.
  

Konfirmanddåb

 

 

 


Ved gudstjenesten
den 8. marts kl. 10
blev konfirmanderne 
GUSTAV og FREDERIK døbt.

Samtaler om sorg og savn

Det er svært at miste, og nogle har brug for at tale med andre om det. Det vil der være mulighed for nogle gange i efteråret 2020. Der er tale om et sammenhængende forløb, og samtlige præster i Rudersdal står bag initiativet. Samtalerne foregår i GERNERSALEN I BISTRUP KIRKE, BIRKEBAKKEN 1, 3460 BIRKERØD. Samtalerne er for alle, der har mistet én af deres nærmeste, og gruppen ledes af sognepræst CHARLOTTE NØRBALLE, Bistrup Kirke, og sognepræst BO CHEN, Søllerød Kirke.

Læs mere i folderen om "Samtaler om sorg og savn" ved at trykke her.

Man kan også få tilsendt en folder ved at kontakte kirkens kontor: tlf. 4580 3247 eller fsc@km.dk

Morgenkaffe i sognegården

I forbindelse med "Kristendom for voksne".

Kort over Nærum sogn