KOMMENDE BEGIVENHEDER

Fastelavnsudstilling ved Nærum Menighedsbørnehave

Børn fra Nærum Menighedsbørnehave
udstiller fastelavnsris og masker, tegninger,
udklippede tønder, katte og kroner m.m. 
i sognegården.

Alle er velkommen til at kigge forbi og
se udstillingen, når kirken er åben.

Udstillingen kan ses til og med
fredag den 19. marts.
   

Tro, håb og viden

Lørdag den 7. marts kl. 10.00-11.30 
Foredrag ved professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet JOHAN PETER FYNBO.

I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens modsætninger. I foredraget vil Johan Peter Fynbo først skitsere sin vej ind i forskningen fra en baggrund som småbondesøn. Dernæst vil han skitsere det moderne astronomiske verdensbillede og fortælle om, hvad han arbejder med inden for astronomien. Endelig vil han diskutere spændingsfeltet mellem tro og forskning og argumentere for, at det er fuldt ud muligt at arbejde som forsker som et troende menneske uden at gøre meget store knuder på sig selv.

Den russisk-ortodokse kirkes tilbagevenden

TIL DET RUSSISKE SAMFUND
Tirsdag den 17. marts kl. 13.30

CHRISTIAN GOTTLIEB, der er sognepræst og dr.theol. fortæller:
"Siden Sovjetunionens sammenbrud i slutningen af 1991 er den Russisk-Ortodokse Kirke med bemærkelsesværdig kraft vendt tilbage som en markant og indflydelsesrig spiller i dagens Rusland. En spiller med umisforståelige ambitioner om at præge det russiske samfund i ortodoks retning efter syv årtier med det militant ateistiske sovjetregime, som forsøgte at skabe det totalt sekulære, a-religiøse samfund. Det lykkedes som bekendt ikke, men spørgsmålet om, hvad der kommer i stedet, må stadig betragtes som åbent og uafklaret, om end nogle tendenser i de senere år har tegnet sig tydeligere."

Musik og refleksion: Det guddommelige lys

EFTERMIDDAGSRO I KIRKEN
"Musik og refleksion" er musik og salmer, billeder, oplæsning og stilhed. Det hele varer ca. ½ time og tager udgangspunkt i et overordnet tema. Man samles omkring kirkens "lille orgel". Korsangere, organist og præst medvirker.

Torsdag den 26. marts kl. 17.00

Der læses et digt af forfatteren
POUL BORUM, og der vises
malerier af englænderen
J.M.W. Turner.

KIRKENS KOR synger
korsatser med temaet lys.  

Fastelavn med tøndeslagning

Fastelavnssøndag den 23. februar 
var der gudstjeneste
tilrettelagt for børn med efterfølgende fernisering
af Menighedsbørnehavens fastelavnsudstilling.   

Dernæst samledes man til kakao og fastelavnsboller
i sognegården, inden børnene slog katten af tønden
i kirkens gårdhave.

Der var slik i tønderne til børnene, og også
slikposer som de kunne nyde på hjemturen.

Kirkekaffe efter gudstjenesten

For enhver, som har lyst til det, er der som regel kaffe og te og småkager
efter gudstjenesten med hyggelige samtaler og behagelige medmennesker.

Man bestemmer selv, hvor længe man er med.
Efter ½ times tid er de fleste som regel gået.

DIVERSE

Kirketjener søges

Læs stillingsopslaget på Kirketjener søges.

Ansøgningsfrist tirsdag den 17. marts kl. 12.00.

Læs mere om kirken

LÆS OM KIRKENS HISTORIE, INDRETNING OG UDSMYKNING: "KIRKE & SOGN". 

Landsindsamling - vær med

SØNDAG DEN 8. MARTS

ESTER BIRK, der samlede ind sidste år, fortæller:
"Det var et par fornøjelige timer Sigrid, mit niårige barnebarn, og jeg, havde sammen, da vi en søndag i  marts gik en indsamlings-runde for Folkekirkens Nødhjælp. Vi hyggede os ved at gå fra hus til hus, i et kvarter vi ikke kendte og undervejs møde så mange venlige og generøse mennesker. Da vi kom retur med indsamlingsbøssen, var det spændende at se om resultatet stod mål med det beløb, vi undervejs havde gættet på. Glade gik vi hjem."

Brug et par timer og meld dig som indsamler til FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPs lands-indsamling i Nærum søndag den 8. marts, tlf. 4580 3247 eller fsc@km.dk 

Besøg fra Nærum skole

Kirken har et velfungerende samarbejde med Nærum Skole, og i januar var to kvikke, engagerede og rolige 6. klasser på besøg for at høre om Luther og reformationen.

PETER, der er lærer, fortæller:
"Både mine elever og jeg holder meget af at tage på tur i undervisningen, da det giver en sund forandring. Samtidigt er jeg stor tilhænger af, at turen har et fagligt afsæt. Da jeg underviser mine 6. klasser i reformationen, var det derfor oplagt at besøge Bruno og Niels i Nærum kirke. Mit formål med turen var især at trække nogle tråde fra kirken før, under og efter reformationen og frem til i dag. Denne pointe blev meget tydeligere af besøget i kirken, og i et meget lille ekskursionsbudget, som det vi har, er det også dejligt, at besøget er gratis."

FELIPE, der går i 6.A, fortæller:
"Jeg synes, det var spændende. fordi jeg hørte noget mere om Martin Luthers liv, og hvorfor han blev munk. Det var ligeledes interessant at høre om, hvordan man levede dengang, især at størstedelen af befolkningen ikke vidste, at skærsilden ikke stod nævnt i Bibelen. Men det allermest interessante var, at Martin Luther oversatte Bibelen til tysk. Det var en stor bedrift for folket, at de nu kunne læse Bibelen."

MILLE, der går i 6.B, fortæller:
"Jeg synes, det var spændende at se de gamle billeder om, hvordan paven sagde, man skulle tjene Gud, og om hvordan Martin Luther sagde, man skulle tjene Gud. Da jeg hørte om Martin Luther i historietimen, blev jeg helt grebet, så jeg blev meget glad, da vi skulle lære endnu mere om ham i kirken. Det var en mega-spændende tur i kirken, også selvom jeg kom lidt senere end de andre."