KOMMENDE BEGIVENHEDER

Lone Carlsen udstiller

UDSTILLING I SOGNEGÅRDEN
Fernisering søndag den 27. maj kl. 11.00

LONE CARLSEN er uddannet lærer og psykolog og har arbejdet med maleriet som udtryksform i en årrække, sideløbende med sit job. Hun bor i Gilleleje og om sine malerier fortæller hun:

"At få lov til og at have tid til at fordybe sig og være fokuseret er måske et privilegie i dag. Men et privilegie som er af væsentlig betydning for mig. Mine billeder skulle gerne være en spejling af den tilstand man befinder sig i, når man tillader sig at fordybe sig og være fokuseret. For mig er det at male en ordløs og visuel proces, som er en form for meditation, der giver lidt ro og balance til sjælen. Mine malerier tager udgangspunkt i det oplevede øjeblik omkring mig, og som har fæstnet sig i mit sind, det være sig oplevelser fra hverdagen, på rejser ... naturen, menneskene. "

Udstillingen kan ses til og med 28 juni.

Bustur til Helsingør

FOR ALLE INTERESSEREDE
Tirsdag den 12. juni kl. 13.00
er der bustur til Helsingør.
Først er der rundvisning i to grupper i Skt. Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster (rundviserne er bekendt med at der er gangbesværede med på turen). Derefter er der kaffe og kage i caféen på "Toldkammeret", der ligger i nærheden af havnen. Hjemkomst til Nærum Kirke ca. kl. 17.00.

"Sct. Mariæ kirke er oprindeligt en klosterkirke, opført som en del af det prægtige Karmeliterkloster (Vor Frue Kloster) i Helsingør af fattige hvidebrødre i perioden 1430-1500. Hvidebrødrene var tiggermunke, der kom til Danmark på foranledning af kong Erik af Pommern, der skænkede dem byggegrunden i Helsingør, og man siger, at disse meget lærde folk stod under Jomfru Marias særlige beskyttelse, hvorfor alle deres klostre var indviet til hende. - Efter reformationen i 1536 blev klostret opløst og omdannet til et syge- og alderdomshjem. Man kaldte det Vor Frue Hospital eller Almindeligt Hospital."

Billetter á 75 kr. (alt inkl.) kan købes ved henvendelse til kirkens kontor. Højst 50 deltagere. Medbring kontanter.

Sommerhøjskole 26.- 28. juni

"ENGLE OG DÆMONER- kampen mellem godt og ondt" 

 • Hver dag kl. 10.00 - 14.30:
  kl. 10.00 Morgensang
  kl. 10.15 Program
  kl. 12.00 Frokost (inkl. i deltagergebyret)
  kl. 12.45 Program
 • Enhver er meget velkommen - uanset hvor man bor. 
 • Der kan købes billetter á 350 kr. (inkl. frokost) ved kontakt til kirkens kontor fra og med tirsdag den 1. maj. Betaling kontant eller over netbank (begrænset deltagerantal).  

Tirsdag den 26. juni
ENGLE I BIBELEN OG KUNSTENS VERDEN ved sognepræst Bruno Rasmussen.

Ordet engel betyder "sendebud" og "budbringer". I Bibelen fortælles der om engle flere gange. De forskellige beretninger er i tidens løb skildret af mange forskellige kunstnere bl.a. Michelangelo, Rafael, Rembrandt og Chagall, men også i billeder i Roms katakomber i 300-400-tallet.  
OM DET ONDE OG GUD ved sognepræst Niels V. Grunnet.
Når Gud ifølge den kristne tro er en kærlig, etisk og almægtig Gud, er det onde og lidelsen i sidste instans så ikke også Guds skyld? Kan det lidende menneske ikke med god grund anklage Gud? Hvorfor hindrer Gud ikke lidelsen og det onde? 

Onsdag den 27. juni
ALTID ALLEREDE ELSKET - set fra sidelinjen - et ståsted i kampen mellem godt og ondt
ved forstander på Løgumkloster Refugium Helle Skaarup
.
"Altid allerede elsket" er titlen på en bog om musikeren Peter Bastian. Den blev til få dage før Peter Bastians død i marts 2017. Helle Skaarup var gift med Peter Bastian. 
KALKMALERIERNES ENGLE OG DJÆVLE
Bustur til Ballerup Kirke.
Sognepræst Rune Reimer Christensen fortæller og viser rundt.
"Kalkmalerierne i Ballerup kirke er malet af en anonym maler. De ældste stammer fra 1250. Resten stammer fra 1430 - 1450. Man kan bl.a. se motiver af Kristus som verdensdommer; Skt. Peter med nøglen til Himmeriget; Gud med rigsæblet omgivet af engle og Skt. Jørgen eller Skt. Georg, som dræbte dragen.

Torsdag den 28. juni
LARS VON TRIERS LYS OG MØRKE
ved filmhistoriker Peter Schepelern.
Lars von Trier taler i Riget om at " tage det gode med det onde". Det er dog påfaldende, at hans film har mere fokus på det onde end det gode, at der er mere Helvede end Paradis i hans univers.
KONCERT OM GODT OG ONDT OG ENGLE OG DÆMONER
med sangerinde Isabella Kragerup og pianist Bo Riemer.
Sommerhøjskolen afrundes med en koncert med sangerinde Isabella Kragerup og pianist Bo Riemer. Det bliver en mosaik af sange, der på forskellig vis kredser både om kærligheden og det livsskabende, og på den anden side det farlige og onde - engle og dæmoner.    

Læs mere på Voksenarr. Sommerhøjskole og/eller kontakt kirkens kontor og få en folder.

Det Sixtinske Kapel i Rom

Tirsdag den 10. juli kl. 13.30 
Sognepræst BRUNO RASMUSSEN fortæller

om Det Sixtinske Kapel i Vatikanet i Rom,
og viser bl.a. billeder af Michelangelos berømte loftsmalerier. 

Der serveres kaffe og is med jordbær i pausen -
og enhver er velkommen til at deltage.

DIVERSE

Gymnasiekoncert

Søndag den 15. april "swingede" det dejligt i Nærum Kirke, da Greve og Nærum Gymnasium optrådte med kor og bands. Det var godt at blive blæst bagover af god rytmisk musik.
Tusind tak for en skøn eftermiddag.

Forårsfest

Tirsdag den 8. maj var der forårsfest med herlig mad, sang og bægerklang og den årlige revy, hvor personalet optræder med sketch og sange.

Det var en festlig aften i muntert samvær.

Børn passes i sognegården

Når der er barnedåb
er der mulighed
for børnepasning
med leg og saftevand 
i kirkens lokaler,
mens præsten prædiker.

Læs om sommerens ture

Eftermiddagstur til Helsingør  (Sct. Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster) tirsdag 12. juni. kl. 13.00.

Heldagstur til Odsherred (Højby og Malergården) tirsdag 28. august kl. 9.00.

Læs mere under Voksenarr. - Ture og udflugter.

Oplæsningsgruppen

Se omtale af Oplæsningsgruppen
Voksenarr. - Oplæsningsgruppen.

Mænd må også gerne være med.

Kontakt kirkens kontor for tilmelding.

Kulturdag i Nærum

Fredag den 8. juni mellem kl. 15 og 19
er der udstillinger og aktiviteter på området ved Nærum Bibliotek, og der kan købes kaffe og mad på pladsen. Det er forskellige foreninger og institutioner i Nærum, der står bag, og du kan bl.a. høre noget om, hvad der sker i kirken. I kirkens telt er der ENGLEVÆRKSTED Kl. 15.00-18.00 ved billedkunstner METTE WILLE fra Virum.

I værkstedet er der tekstiler, perler, garn, piberensere, pailletter og meget andet, og Mette Wille giver gode råd og tips, så både børn og voksne kan lave en engel og få den med sig hjem.