KOMMENDE BEGIVENHEDER

Manden, der ville reparere verden med musik

Tirsdag den 28. januar kl. 13.30

DANIEL ØHRSTRØM, der er journalist på Kristeligt Dagblad, fortæller om sin bog om HENRIK GOLDSCHMIDT, der regnes for at være en af verdens førende oboister. Henrik Goldschmidt har i flere årtier haft fast ansættelse i Det Kongelige Kapel og har spillet med Berliner Philharmonikerne. Han har også boet i Israel i en periode, og på et tidspunkt fik han en idé om at etablere et mellemøstligt fredsorkester, Middle East Peace Ensemble, der bringer kristne, muslimske og jødiske musikere sammen (se omtale af koncert i Nærum søndag den 22. marts), og i 2010 etablerede han en musikskole, hvor jødiske og muslimske børn spiller og synger sammen.

Enhver er velkommen. Der er kaffe, te og kage i pausen. Det koster ikke noget at være med.

Håb om forsoning på Balkan

Lørdag den 1. februar kl. 10.00-11.30
Foredrag ved journalist og forfatter STEEN RAMSGAARD.
 
Der fortælles om håbet om forsoning på Balkan efter krigen i 90'erne, der var ubeskriveligt brutal, og hvor nabo vendte sig mod nabo, og Steen Ramsgaard går tilbage til historien før 2. verdenskrig, hvilket er nødvendigt for at skabe en forståelses-ramme for 90'ernes begivenheder. Et særligt afsnit handler om, hvorfor Bosnien i så høj grad konverterede til islam, mens de øvrige Balkanlande fastholdt kristendommen.

STEEN RAMSGAARD har arbejdet som journalist i 35 år og besøgt en række af verdens brændpunkter. Gennem karrieren har han bl.a. arbejdet på Politikens udlandsredaktion og på TV-Avisen. I årene 1991-95 dækkede han krigen i det tidligere Jugoslavien gennem talrige reportagerejser, og han har også dækket Golfkrisen og -krigen. Han har bl.a. skrevet bøgerne "Krigen i Europas baggård" (Lindhardt & Ringhof 2016) og "I Bosnien" (Tiderne Skifter 1995).

Alle er velkomne. Der er gratis adgang.

Koncert med cello og orgel om bøn

Søndag den 2. februar kl. 15.00

Søstrene IDA BEN-HAMADOU på cello og AMALIE GRUNNET på orgel byder velkommen til en koncert, hvor alle værker har titlen "Priére", som er det franske ord for bøn. Musikken er primært fra 1800-tallet, og er skrevet af bl.a. César Franck og Saint-Saëns. På trods af den fælles titel er der stor variation i udtryk, stemning og intensitet, og helheden bliver således en spændende rejse gennem de forskellige musikeres forhold til ordet "Bøn".

Der er gratis adgang til koncerten.

Lysgudstjeneste i anledning af kyndelmisse

Tirsdag den 4. februar kl. 17.00 

Alle bærer lys ind i kirken. Konfirmander, organist, kor og præster medvirker. Efter gudstjenesten er der pizza og is i sognegården, og hele arrangementet slutter ca. kl. 18.30.

Det koster 25. kr. for voksne, men er gratis for børn og konfirmander. Beløbet betales i forbindelse med arrangementet. Tilmelding er nødvendig senest fredag 31/1 kl. 12.

Bibelens forunderlige planter

Tirsdag den 25. februar kl. 13.30

Pensioneret agronom HANS ARNE JENSEN fortæller
om Bibelens planteverden. Han har igennem mange år
indsamlet oplysninger om emnet og har udgivet bogen
"Bibelens planteverden". I Bibelen er der omtalt cirka
100 forskellige planter. Nogle af dem er velkendte, andre
er så sjældne, at vi kun har Bibelens oplysninger om dem.
Han fortæller også om arkæologiske udgravninger,
hvor der er fundet rester af planterne.

Enhver er velkommen. Der er kaffe, te og kage i pausen.
Det koster ikke noget at være med.

DIVERSE

Landsindsamling - vær med

ESTER BIRK, der samlede ind sidste år, fortæller:
"Det var et par fornøjelige timer Sigrid, mit niårige barnebarn, og jeg, havde sammen, da vi en søndag i  marts gik en indsamlings-runde for Folkekirkens Nødhjælp. Vi hyggede os ved at gå fra hus til hus, i et kvarter vi ikke kendte og undervejs møde så mange venlige og generøse mennesker. Da vi kom retur med indsamlingsbøssen, var det spændende at se om resultatet stod mål med det beløb, vi undervejs havde gættet på. Glade gik vi hjem."

Brug et par timer og meld dig som indsamler til FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPs lands-indsamling søndag den 8. marts, tlf. 4580 3247 eller fsc@km.dk 

Besøg fra Nærum skole

Kirken har et velfungerende samarbejde med Nærum Skole, og i januar var to kvikke, engagerede og rolige 6. klasser på besøg for at høre om Luther og reformationen.

Peter, der er lærer, fortæller:
"Både mine elever og jeg holder meget af at tage på tur i undervisningen, da det giver en sund forandring. Samtidigt er jeg stor tilhænger af, at turen har et fagligt afsæt. Da jeg underviser mine 6.klasser i reformationen, var det derfor oplagt at besøge Bruno og Niels i Nærum kirke. Mit formål med turen var især at trække nogle tråde fra kirken før, under og efter reformationen og frem til i dag. Denne pointe blev meget tydeligere af besøget i kirken, og i et meget lille ekskursionsbudget, som det vi har, er det også dejligt, at besøget er gratis."

Felipe, der går i 6.A, fortæller:
"Jeg synes, det var spændende. fordi jeg hørte noget mere om Martin Luthers liv, og hvorfor han blev munk. Det var ligeledes interessant at høre om, hvordan man levede dengang, især at størstedelen af befolkningen ikke vidste, at skærsilden ikke stod nævnt i Bibelen. Men det allermest interessante var, at Martin Luther oversatte Bibelen til tysk. Det var en stor bedrift for folket, at de nu kunne læse Bibelen."

Mille, der går i 6.B, fortæller:
"Jeg synes, det var spændende at se de gamle billeder om, hvordan paven sagde, man skulle tjene Gud, og om hvordan Martin Luther sagde, man skulle tjene Gud. Da jeg hørte om Martin Luther i historietimen, blev jeg helt grebet, så jeg blev meget glad, da vi skulle lære endnu mere om ham i kirken. Det var en mega-spændende tur i kirken, også selvom jeg kom lidt senere end de andre."