Adventsarrangement med H.C. Andersen, kor og engle

Tirsdag den 8. december kl. 13.30 
Sognepræst BRUNO RASMUSSEN fortæller om H.C. Andersen og julen, og der er udtrækning af adventsgevinster ved kordegn FLEMMING SCHLICHTKRULL. Derefter synger koret STEP BY STEP julesange med mere i ½ times tid, og til sidst fortæller sognepræst NIELS V. GRUNNET om billedkunstneren Mette Willes engle.

Arrangementet varer godt en times tid. Der er ikke noget traktement, men alle deltagere får en af Mette Willes engle med sig hjem.

Arrangementet afholdes i kirken, og der er plads til 50 deltagere. Man skal bære mundbind eller visir, når man går ind og ud, og hvis man ellers går rundt i kirken. Enhver er meget velkommen, og det er gratis at være med.

Aktuelt i forbindelse med corona-restriktionerne

RETNINGSREGLER 

Gudstjenester, Musik og refleksion, kirkelige handlinger og konf.undervisning gennemføres 
- For tiden skal man bruge mundbind eller visir, når man går ind og ud, samt når man bevæger sig rundt.
- Deltagerantallet er begrænset.
- Indtil videre er der ikke nadver i forbindelse med gudstjenesten, men 2. og 3. søndag i advent vil der være mulighed for nadver efter gudstjenesten
- Julegudstjenester på plejecentrene afklares på et senere tidspunkt.
- Man skal have adgangsbillet til gudstjenesterne i kirken juleaften (se nedenfor).

Arrangementer
- Adventsarrangementet den 8. december med kor gennemføres i ændret omfang. 
- Krybbespil den 10. december aflyses.
- "Vi synger julen ind" med elever fra skolen gennemføres i begrænset omfang.  
- Grupper i konfirmandhuset aflyses i november, men gennemføres i december.
- Juleaften for enlige i Rudersdal er aflyst.

Følg med på hjemmesiden eller ring til kirkens kontor, hvis du er i tvivl. 

Husk at reservere billet til juleaftensgudstjenesten

Bemærk, at der skal reserveres ADGANGSBILLET på forhånd.
Ring eller mail til kirkens kontor og book adgangsbillet til én af gudstjenesterne juleaften.
Der er nu kun adgangsbilletter til sognegården, hvor gudstjenesterne vises på storskærm.

Kl. 13.00 v/ Bruno Rasmussen
Kl. 14.30 v/ Niels Vincens Grunnet
Kl. 16.00 v/ Niels Vincens Grunnet

Mail: naerum.sogn@km.dk eller tlf. 4580 3247.

Alle 3 gudstjenester juleaften streames og kan ses på kirkens hjemmeside
- både direkte og den følgende uges tid. 

Ny organist i Nærum

THOMAS MUNCH er fra 1. december ansat som ny organist i Nærum Kirke. Han kommer fra en stilling som organist i Hellebæk Kirke og har tidligere bl.a. også været organist i Smørum Kirke. Han er uddannet som Almen Musiklærer fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har senere taget organisteksamen på Sjællands Kirkemusikskole. Han har erfaring med korledelse og har også komponeret kormusik og orgelkoraler. Han er 51 år, bor i Hillerød, er gift og har 3 børn, der alle er i teenagealderen.

Det nye menighedsråd

PÅ VALGFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 19.00 blev følgende valgt (præsterne vælges ikke, men er fuldgyldige medlemmer af rådet)

Bagest fra venstre: Jens Broch (fra Egebækvej), Carsten Erichsen (fra Skyttebjerg), Anders Kronborg (fra Skyttebjerg), sognepræst Niels V. Grunnet og sognepræst Bruno Rasmussen.

Forrest fra venstre: Pia Sverdrup-Jensen (fra Nærum Vænge), Anne Ledet (fra Egehegnet), Margit Albertus (fra Hegnsvej), Tove Kinslev (fra Kikhanebakken) og Henrik Rintza Jørgensen (fra Bøgevejen).

Som stedfortrædere valgtes (opstillet efter stemmetal og lodtrækning p.g.a. stemmelighed):
Hjørdis Rasmussen (fra Skodsborgvej), Kirsten Malthe (fra Skodsborgvej), Ingeborg Kjær (fra Langebjerg) og Kirsten Scherfig (fra Langebjerg).  

Menighedsrådet har konstitueret sig med:
CARSTEN ERICHSEN som formand,
MARGIT ALBERTUS som næstformand,
ANDERS KRONBORG som kasserer,
ANNE LEDET som kontaktperson og
HENRIK RINTZA JØRGENSEN som kirkeværge.
(Se i øvrigt referatet fra mødet på opslagstavlen i gangarealet ved sognegården.)

Kirketjener søges

Nærum Kirke søger ny kirketjener.

Se stillingsopslaget Kirketjener søges

Aflysning, men se et klip ...

Luciaoptog og krybbespil torsdag den 10. december kl. 9.00 og 10.00 er desværre aflyst p.g.a. corona-krisen, men man kan se et videoklip fra sidste års krybbespil (gå ned midt på siden og afspil): https://www.kristeligt-dagblad.dk/juleevangeliet-i-bornehojde-kejser-augustus-var-lidt-en-gradig-type

Ny læsekreds i Nærum

VIL DU VÆRE MED?
Vi forestiller os, at vi mødes en gang om måneden, og der er plads til 10-12 personer på holdet. Der læses en bog fra gang til gang, og vi taler om de tanker og følelser, som bogen vækker. Der kan læses ”alt mellem himmel og jord”. Interesserede kan kontakte kirkens kontor på tlf. 4580 3247 og opgive navn og tlf.nr. Nærmere forløb aftales på et møde i konfirmandhuset (over for kirken - se foto) mandag den 11. januar kl. 10.00.

Birgitte Erichsen og Pia Sverdrup-Jensen

Litteraturforedrag

I efterårets løb har der været undervisning
om Martha Christensens forfatterskab og næstekærlighedsbuddet. Man har bl.a. gennemgået bøgerne "Vores Egen Irene", "Som de vil ha' dig", "Rebekkas roser" og "Dansen med Regitze". Der har været ca. 30 deltagere pr. gang.

Fra et eftermiddagsmøde

Der er eftermiddagsmøde en gang om måneden, og enhver er velkommen.

Se programmet efter nytår på: Eftermiddagsmøder.