KOMMENDE BEGIVENHEDER

Korkoncert med Vox Nobis

DER SYNGER ET SOMMERPROGRAM
Søndag den 25. august kl. 15.00

er der koncert med kammerkoret Vox Nobis
under ledelse af JENS RØNN.

Koret har sammensat et rigtigt sommerprogram
med masser af danske kor-klassikere, men også
med værker af bl.a. Edward Elgar, Charles Stanford
og Michael Bojesen.

Der er gratis adgang til koncerten.

Bustur til Haslev og Stenlille

BESØG PÅ GALLERI EMMAUS OG I ZEN GARDEN
Tirsdag den 27. august kl. 9.00
er der afgang med bus. Først ankommer vi til Galleri Emmaus (det tidligere Haslev Udvidede Højskole) i Haslev. Her fortæller stedets leder, GRETHE OLSEN, om galleriet, og der bliver mulighed for at se på kunst af anerkendte kunstnere, der beskæftiger sig med "bibelske fortællinger og eksistentielle spørgsmål". Kl. 12 er der kalvesteg og kaffe m/ lagkage, og efter middagen går turen videre til "Zen Garden" i nærheden af Stenlille. "Zen Garden" er et haveanlæg på 24.000 m2 med roser, georginer, stauder, vand, vandfald, karper, granitsten og meget mere. Man kan gå rundt på egen hånd. Bussen kører tilbage til Nærum omkring kl. 16, og afhængig af trafikken er vi hjemme ca. kl. 17.

Billetter á 350 kr. (alt inkl.) kan købes ved henvendelse til kirkens kontor fra og med kirkekaffen søndag den 2. juni. Begrænset deltagerantal. Medbring kontanter.

Der er få billetter tilbage.

(Foto: Maleri af Adi Holzer på Galleri Emmaus)

Kursus i den danske litterære romantik

6 FREDAGE I SEPTEMBER OG OKTOBER
KL. 9.00-10.30
(morgenkaffe med brød kl. 8.45)
ved cand. mag., tidligere lektor
Carsten Erichsen.
  

Kurset vil belyse "Bakkehuskredsens" betydning for den danske romantik. Vi vil se på romantikkens opståen som reaktion på 1700-årenes rationalisme samt baggrunden i den tyske romantik. Vi vil endvidere se, hvorledes den romantiske tanke udvikler sig - og måske forfølge sporene til 2019! Vi skal læse flere af de klassiske værker, som er udvalgt, så læsemængden trods alt begrænses.

Undervisningen foregår i sognegården ved Nærum Kirke.

Tilmelding er nødvendig. Der er begrænset deltagerantal, og man skal være selvhjulpen for at deltage i ekskursionen.

Billetter á 75 kr. (dækker også entré og bustransport) kan købes ved henvendelse på kirkens kontor, Kirkeåsen 10, fra og med kirkekaffe efter gudstjenesten søndag den 28. juli.

Læs mere på Kursus i romantikken.

Fædrelandskærlighed og kosmopolisme

Lørdag den 7. september kl. 10.00
Foredrag ved historiker og forfatter MICHAEL BÖSS.

Om sit foredrag skriver han: "Fædrelandskærlighed bør ses som udtryk for et elementært og universelt menneskeligt behov for at føle sig knyttet til et bestemt sted og en social, folkelig og politisk sammenhæng. Kærligheden til fædrelandet er - i lighed med kærligheden mellem to mennesker - forpligtende. Den forpligter os til at være solidariske over for vore medborgere og loyale over for vores samfund og stat. Men den forpligter os også til at være kritiske og aktive demokrater. For i den patriotiske tradition, som går helt tilbage til antikken, har borgerne medansvar for deres samfund. I foredraget argumenterer jeg for, at det er muligt at kombinere fædrelandskærlighed med det, som normalt betragtes som dens modsætning, nemlig kosmopolismen."

Festkoncert med kirkens nye organist Amalie Kaad

Søndag den 8. september kl. 15.00
Ved koncerten opføres Mendelssohns sonate i B-dur, der er et storslået, festligt værk. Derudover spiller AMALIE KAAD Bachs store præludium og fuga i E-mol, som af mange regnes for det største præludium og fuga, Bach har skrevet.

Til koncerten kan man også opleve en lille familiekvartet, når sopranen BETTY ARENDT, (Amalies moster) opfører Telemanns kantate, "Verlöschet, ihr Funken der irdischen Liebe", akkompagneret af sin datter, FREJA ARENDT på obo, IDA BEN-HAMADOU (Amalies søster) på cello, og AMALIE KAAD på kirkens kororgel.

Efter koncerten er der reception i sognegården.

DIVERSE

Reception

Efter en meget festlig gudstjeneste søndag den 4. august, hvor vores nye organist AMALIE KAAD spillede, var der efterfølgende reception i sognegården, hvor menighedsrådsformand Margit Albertus bød hende velkommen. Søndag den 8. september kl. 15 er der festkoncert med Amalie, hvor hun blandt andet ved koncerten skal opføre Bachs store præludium og fuga i E-mol, som af mange regnes for det største præludium og fuga, Bach har skrevet.

Sommerhøjskole i juni

Der var fuldt hus med god stemning, inspirerende foredrag og kaffepauser i gårdhaven (som på billedet her).

Salmeswing med skolen

Sidst i april var der sang, musik og bevægelse i kirken med 150 elever fra Nærum Skole.

Kom og vær med

HANNE KNUDSEN og GERD HØIGAARD, der begge er med i gruppen "Samtaler om livet og hverdagen", fortæller:

"Vi er en gruppe på 8, som mødes i annekset til Nærum Kirke kl. 10.30-12.00 den sidste onsdag i hver måned. Det er et berigende og dejligt samvær, og der er nu plads til et par nye. Vi taler stort set om alt i vores nærhed, men også globalt, og har bl.a. talt om organtransplantation, generationer og hjemtagning af IS-brude. Vi skiftes til at komme med emner fra de trykte medier. Interesserede kan henvende sig til kontoret tlf. 4580 3247. Det er gratis at deltage, og der er kaffe, te og småkager. Sidste gang før jul og inden sommerferien spiser vi selvbetalt frokost."