Nærum Kirke

Gammel og ny

Enhver kan se det, når man nærmer sig: Nærum kirke er en sammensat størrelse! Den ældste del af kirken blev indviet den 13. marts 1932 og den nuværende kirke den 14. december 1997.

Mellem disse to datoer skjuler sig en kringlet byggehistorie, hvis faser er en afspejling af opståede behov: Allerede fire år efter indvielsen kunne sognet ikke længere undvære et våbenhus og et kirketårn med klokke. I 1977 tog man sognegården syd for kirken i brug. Indtil da havde man hverken mødelokaler eller kontorfaciliteter.

I årene 1977-79 gennemgik kirkerummet en omfattende restaurering, hvorunder korpartiet fik en helt ny udformning. I 1982 blev kirkens gamle jernklokke erstattet af tre nye malmklokker. Og endelig skete der i 1997 en total ændring af kirkerummet, som blev gjort dobbelt så stort. Samtidig opførtes kontorfløjen mod nord.

Trods disse mange ændringer fremtræder kirkekomplekset som en naturlig helhed domineret af det store, smukke kirkerum og med de øvrige lokaler samlet omkring to "klostergårde" mod nord og syd.

Noget om Nærum Kirke - gå ind og kig en dag

Nærum Kirke blev opført i 1932 som en efterligning af en dansk landsbykirke. Senere kom der mere til: Tårn, korrunding, sognegård og i 1997 en omfattende om- og tilbygning, der gav kirken dens nuværende udseende, hvor den gamle korrunding blev fjernet og erstattet af et stort rum. Menighedsrådet havde flere forslag til ombygning at vælge mellem og besluttede sig for et forslag udfærdiget af CUBO Arkitekter i Aarhus. Det var spændende byggemøder, der blev holdt i den tid i glimrende samarbejde med arkitektfirmaet, der bl.a. på forslag af organist Lars Rønn fjernede loftet over den gamle del af kirkerummet, så det gamle kirkerum bedre hang sammen med den nye udvidelse, og lyden fra orglet fordelte sig optimalt. Computer-simuleringer af lydforholdene viste da også, at dette var en tydelig forbedring. Få år efter blev det gamle orgel afhændet (til en frikirke i Lyngby) og et prægtigt nyt fra P. G. Andersen & Bruhn installeret.

I en perioden tog menighedsrådet rundt til forskellige kirker for at se på kunstnerisk udsmykning. Man havde en overgang Adi Holzer i kikkerten, men til slut var der enighed om at bede Erik Heide komme med et forslag til indretning. Det er der næppe nogen, der har fortrudt!Mens han en dag stod på en stige og færdiggjorde den mægtige altertavle, fortalte han, at egentlig var hans plan, at de to figurer, hyrden og fåret, skulle se på hinanden, men i sidste øjeblik besluttede han at dreje deres hoveder lidt, så de ligesom så ud mod kirkegængerne, og han sagde. "Så er de mere vedkommende, for det kunne jo også fortolkes som, at hver af os undertiden kommer i en situation, hvor vi står over for et medmenneske i nød".Et alter er ofte udformet som et bord, men Heide valgte i Nærum en sort granitblok fra Sverige (vist det eneste sted, hvor denne stenart findes) som et "billede" på Jesu grav. Samme materiale er anvendt til døbefonten, og hvor "kildevandet" siler ned over fontens sider, mens man samtidig kan iagttage fisken på bunden.

Der er næsten altid mere end én fortolkning af Erik Heides kunstværker. Om korset/krucifikset på alterbordet spurgte jeg, om "knopperne" skulle symbolisere Livets Træ. "Nja..." svarede han. "eller at korset står tilbage efter nedtagningen og endnu bærer mærker af Jesu lidelser". De 12 fugle, der flagrer i hver sin retning på prædikestolen, står for enten de 12 israelske stammer eller de 12 disciple, der drager ud i verden. Alterets lysestager er skænket af håndværkere, der deltog i opførelsen af kirken.

Heldigvis blev der også plads til Knud Lollesgaard mosaikruder fra den gamle korrunding: Ruden til venstre er skabt over salmen "Himlene, Herre, fortælle din ære". Ruden til højre har det tomme kors fremhævet af den gyldne sol som motiv, og desuden kan man se det gamle symbol for Helligånden, nemlig duen. Vi kan være meget glade for den udformning, som Nærum Kirke har fået, og det er en god idé at gå ind en dag og bare sætte sig ned og nyde stilheden og rummet.

 Richard Meilstrup, tidligere kirkeværge

cookie information