Klik på billederne på siden,
så bliver de større.

Mit liv med kirken

Hanne Knudsen fra Nærumgårdsvej fortæller: "Siden 1985 har kirkegang haft en fast plads i min tilværelse, fordi det giver mig ro at have et fast pejlemærke. Uanset hvordan jeg har det, er kirkedøren åben. Ingen spørger, hvorfor jeg kommer. Når det sidste bedeslag har lydt, kender jeg "køreplanen" for den næste times tid og så alligevel ikke. Teksterne, som jeg kender godt, kan høres på en ny måde; en kendt salme kan få en ny betydning; præstens prædiken passer måske lige den dag til ens sindsstemning, men uanset hvad: Det giver mig ro at være i kirken, og jeg går altid hjem med velsignelsen. Kirkegang giver også fællesskab på flere forskellige måder. Da jeg for længe siden var blevet fortrolig med gudstjenesten, fandt jeg ud af, at der foregik mange forskellige ting i sognegården, som jeg også kunne og kan deltage i. Kirken giver mig ro, trøst og megen glæde."

Kirkekaffe

For enhver, som har lyst til det, er der kaffe og te og småkager efter gudstjenesten med hyggelige samtaler og behagelige medmennesker.

Man bestemmer selv, hvor længe man er med. Efter ½ times tid er de fleste som regel gået.

Taxa til/fra kirken

Er du gangbesværet, og ønsker du at deltage i gudstjenester og arrangementer i Nærum Kirke, er du meget velkommen til at kontakte kirkens kontor for at høre nærmere om, hvordan man kan få en taxa frem og tilbage på kirkens regning.

Ring til kontoret, tlf. 4580 3247, nogle dage i forvejen.  

Send billeder til os

Er der nogen, der har billleder, der har noget med Nærum Kirke at gøre, er man meget velkommen til at sende dem, så de eventuelt kan bruges i kirkebladet og på hjemmesiden.  Send billeder til sognepræst Bruno Rasmussen brra@km.dk

Nærum KirkeAugust

Søndag den 6. kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis  
Bruno Rasmussen
(ændring i forhold til kirkebladet)

Søndag den 13. kl. 10.00
9. søndag efter trinitatis
Niels Vincens Grunnet

Tirsdag den 15. kl. 14.00 
GUDSTJENESTE FOR ALLE
med beboere fra plejecentrene 

Søndag den 20 kl. 10.00
10. søndag efter trinitatis
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 27 kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis
Bruno Rasmussen

September

Søndag den 3. kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis
Konfirmandvelkomst
N.V.Grunnet og B.Rasmussen
 

Søndag den 10. kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis 
Bruno Rasmussen

Søndag den 17. kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 24. kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
HØSTGUDSTJENESTE
Bruno Rasmussen

Oktober

Søndag den 1. kl. 10.00
16. søndag efter trinitatis
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 8. kl. 10.00
17. søndag efter trinitatis
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 15. kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis
Bruno Rasmussen

Søndag den 22. kl. 10.00
19. søndag efter trinitatis
Bruno Rasmussen

Søndag den 29. kl. 10.00
20. søndag efter trinitatis
Niels Vincens Grunnet

November

Søndag den 5. kl. 10.00
Alle Helgens dag
N.V.Grunnet og B.Rasmussen

Søndag den 12. kl. 10.00
22. søndag efter trinitatis
Niels Vincens Grunnet

Søndag den 19. kl. 10.00
23. søndag efter trinitatis
Bruno Rasmussen

Søndag den 26. kl. 10.00 
Sidste søndag i kirkeåret
Niels Vincens Grunnet

Mit liv med kirken

Ester Birk fra Rundforbivej fortæller:
"På en måde er jeg født ind i kirken eller det kirkelige, idet min familie i generationer har tilhørt en grundtvigsk valgmenighed på Vestsjælland. Min barndoms præst var Uffe Hansen, der har tilføjet det tredje vers i "En rose så jeg skyde". Han kom i mit hjem og var fuld af vid og humor.

Min kirkegang har gennem årene været noget sporadisk. Den har været præget af livets begivenheder og intensiveret i takt hermed. Da jeg for næsten 30 år siden flyttede til Nærum, var Godtfred Andersen præst i Søllerød. Han blev kaldt digterpræsten og havde en særlig poetisk tilgang til de bibelske tekster. Det var smukt og berigende. Min mands sygdom og død bragte mig tilbage til Nærum Kirke, og her fandt jeg både en rummelighed og en trøst i at høre om Guds altfavnende kærlighed - igen og igen - som det evige fundament i vores liv.

At gå i kirke er mange ting: Sidde på kirkebænken og se på Knud Lollesgaards kønne glasmosaikker og frydes over at skulle synge en af sine yndlingssalmer. Betragte vandet, der risler over døbefontens kant. Eller opleve når sollyset en klar nytårsmorgen danner skygger på Erik Heides alterbillede - som en himmelsk velkomst til det nye år! At lade sig beruse af et smukt præludium - og have ulyst til at rejse sig, før postludiet er spillet til ende. For ikke at tale om det glimt af forståelse af, hvad det hele liv drejer sig om - under en god prædiken.

En anden glæde ved Nærum Kirke er det store kulturelle udbud. Sommerhøjskolen i juni er spændende og veltilrettelagt med interessante og aktuelle foredragsholdere om kirke, kunst og kultur. Mere end én gang har det givet inspiration til at køre landet rundt for at studere moderne kirkekunst. Kristendom for voksne, foredrag om religion, etik og samfundsforhold er andre emner, der er i høj kurs.

Til trods for at have boet her i mange år har det knebet med forankringen i det lokale. Det besluttede jeg at gøre noget ved, og her kommer kirken ind igen. Gennem en mere aktiv deltagelse er der knyttet nye bånd. Grundtvigs tanke "Menneske først, kristen så" - synes på en levende måde genfundet i Nærum Kirke - det er som om ringen er sluttet."

cookie information