Dåb i kirken

Søndag den 19. oktober 2014 blev Sally (7 år), Ida (9 år) og Gilbert (13 år) døbt. Deres mor, Bettina (43 år), blev døbt samme dag. Familien fortæller: "Alle tre børn havde selv ønsket at blive døbt, og det var storebror Gilbert, der til sidst sagde til forældrene, at nu skulle det altså være. - Den nærmeste familie blev inviteret og dåben blev en mindeværdig oplevelse, både festlig og højtidelig på én gang. For børnene var det noget helt særligt selv at kunne svare på spørgsmålene i dåbsritualet, og forstå, hvad de sagde ja til".

Bryllup i kirken

I oktober 2014 blev Mette Sandahl og Lars Nørgaard gift. Bruden fortæller: "Vi syntes begge, at det var en fantastisk dag. Det er dejligt at kunne kalde sig mand og kone. Jeg nyder at se på min vielsesring og tænke tilbage på dagen. Børnene vil gerne have, at vi bliver gift igen, fordi det var så god en dag".

Nærum Kirke

Vejledning for borgerne

På denne side findes en kort vejledning om hvordan man forholder sig til dåb, navne m.m. Opstår der tvivl herom, er kirkekontoret til enhver tid parat til at svare på eventuelle spørgsmål. 

Bestilling af attester 
Læs mere om attestudskrivning på www.borger.dk hvor der kan bestilles attester, hvis du har NemID. Bestillingen behandles efterfølgende i dit bopælssogn. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles din bestilling dog af den kommune, hvor din fødsel er registreret.

Navngivning 
Alle børn skal have et navn inden 6 måneder efter fødslen. Navngivningen kan ske enten ved en civil navngivning på kirkekontoret eller ved dåb i kirken. Et navngivet barn kan sagtens blive døbt senere. Hvis dåben ligger efter at barnet er fyldt 6 måneder, skal barnet navngives indenfor de 6 måneder.
Ved både dåb og navngivning kontrolleres det, at de ønskede navne er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Man kan selv finde vejledning og oversigter på Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk/navne/.

Dåb
Skal barnet døbes henvender man sig til kirkekontoret og aftaler en dato for dåben.
Forældrene aftaler en samtale med præsten ca. 14 dage før dåben. Til samtalen skal præsten have barnets navn samt navn og adresse på 2-5 faddere.

Navngivning uden dåb
Skal barnet navngives, søger man på www.borger.dk, hvor man via sit NemID udfylder og sender ansøgningen digitalt.

Navneændring
Anmeldelse om navneændring kan kun behandles af kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. Man kan finde sit sogn på www.sogn.dk. Man søger på www.borger.dk, hvor man via sit NemID udfylder og sender ansøgningen digitalt, og der betales et gebyr på 480,- kr.
Dette gebyr kan man 1) enten overføre på www.borger.dk med Visa/Dankort eller 2) man kan udskrive et girokort og indbetale beløbet i sin bank eller på postkontoret. I sidstnævnte tilfælde SKAL den originale kvittering vedlægges ansøgningen.

Konfirmation
Konfirmation i Nærum Kirke sker normalt på 8. klassetrin.
I løbet af foråret sender kirken et brev til skolen med oplysning om dato for indskrivning og konfirmationsdato. Indskrivningen finder sted kort før sommerferien.

Elever, der efter sommerferien begynder i 8. klasse, konfirmeres i foråret 2018. Dato og kl. slet for konfirmationen bliver Bededag, fredag den 27. april.

A-klassen konfirmeres kl. 10 af Niels V. Grunnet

B-klassen konfirmeres kl. 12 af Bruno Rasmussen

I maj eller juni måned er der hvert år indskrivning til konfirmationsforberedelsen på præsternes kontorer i kirken. Medbring dåbsattest eller navneattest.

OBS: Indskrivning til konfirmation 2018 finder sted torsdag den 1. juni kl. 16-18 på kirkekontoret.

Undervisningen begynder den 5. september og ligger hver tirsdag kl.
8.15-9.45.

Konfirmation 2019 finder sted Bededag, fredag den 17. maj, hvor de elever, der nu går i 7. klasse konfirmeres:

Y-klassen kl. 10.00 ved Bruno Rasmussen

X-klassen kl. 12.00 ved Niels Vincens Grunnet

Der bliver indskrivning til konfirmation i maj eller juni.
Nærmere information kommer senere.

Vielse
Som det første henvender man sig til kirkekontoret, hvor vi aftaler dato og tidspunkt for vielsen.
Derpå kontaktes rådhuset i den kommune, hvor parret eller én af parret bor, for at få udstedt en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten bekræfter, at hverken brud eller brudegom er gift i forvejen. Her medbringes dåbsattester og andre personlige attester.
I god tid før vielsen aftaler parret en samtale med præsten. Prøvelsesattesten, som højst må være 4 måneder gammel, medbringes, sammen med navn og adresse på to vidner.
Navneændring i forbindelse med en vielse er gratis og skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor den, som skal have ændret navn, bor.
Anmeldelsen kan hentes på www.borger.dk, hvor man via sit NemID udfylder og sender ansøgningen digitalt.

Dødsfald
Ønsker man en kirkelig bisættelse/begravelse kan man kontakte én af kirkens præster, der - udover at tale med de efterladte - også kan hjælpe med praktiske råd og vejledning. I de fleste tilfælde vælger de efterladte dog at lade en bedemand tage sig af de første praktiske foranstaltninger i forbindelse med et dødsfald.

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Det gælder uanset om afdøde var medlem af Folkekirken eller ej. Begravelsesmyndigheden er i praksis afdødes bopælssogns kirkekontor. Man kan finde afdødes sogn på www.sogn.dk. Dødsfald skal anmeldes på en Døds- og Begravelsesanmeldelses-blanket, som findes på www.borger.dk, hvor den udfyldes og sendes digitalt til kirkekontoret.  

Bisættelse / begravelse af personer, der ikke er medlem af Folkekirken

Ved udmeldelse af Folkekirken orienteres man om, at udmeldelsen indebærer, at man giver udtryk for, at man ikke ønsker en kirkelig bisættelse/begravelse. Derfor gør vi også ved udmeldelsen opmærksom på, at det kan være vigtigt at orientere sine nærmeste om beslutningen.

Vi respekterer naturligvis afdødes ønske, hvad enten udmeldelsen sker på baggrund af religiøse eller økonomiske overvejelser, og finder det heller ikke rimeligt, at medlemmmer af Folkekirken skal betale for bisættelse/begravelse af personer, der ikke er medlem af Folkekirken.

Præsterne ved Nærum kirke  

Sognepræst Niels V. Grunnet skriver om dåb

I forbindelse med dåb af konfirmand sagde Niels V. Grunnet bl.a.: "Tro kan ofte lyde meget diffust og luftigt. Man kan f.eks. tro det bli'r snevejr i morgen. Her står tro som modsætning til viden og som noget usikkert. Men vi kan jo også tale om, at vi tror på kærligheden. Selvom vi ikke kan måle, veje eller tælle den, har vi tillid til den og er ikke i tvivl, når vi møder den.

I kristendommen betyder tro altid tillid. Tillid til Guds tro på dig og mig som dem vi nu engang er, unge som gamle. Tillid til det grænsesprængende kærligheds-budskab Jesus bragte ind i verden. Tillid til Guds tro på dig - også på de dage, hvor du måske ikke helt føler du slår til eller er god nok eller ikke selv synes du tror godt nok eller har den helt rigtige X factor. Men der er altså ikke noget der hedder verdensmesterskaber i tro, og man kan heller ikke gradbøje tro eller tillid i procenter. Jeg tror ikke mine drenge derhjemme ville være glade, hvis jeg aede dem på kinden og sagde, at jeg da elskede dem 82%. Dåbens budskab er, at du har lov til at være menneske, som den du er - uden betingelser".

cookie information