Kirkens kontor

Nærum Kirke
Kirkeåsen 10, 2850 Nærum
Telefon: 4580 3247
naerum.sogn@km.dk

Kontoret er åbent
mandag-fredag kl. 10-13
og torsdag også kl. 16-18.

Kordegn Flemming Schlichtkrull fsc@km.dk
Kordegn Annette Grunnet angr@km.dk   

Kirkens præster

Niels Vincens Grunnet
Kikhanebakken 14, 2840 Holte

Tlf. 3296 0730 (hjemme),
2910 9923 (mobil)
nvg@km.dk  

Bruno Rasmussen
Kirkeåsen 45, 2850 Nærum

Tlf. 4550 5351 (hjemme),
2344 7823 (mobil)
brra@km.dk

Lys for at mindes

Søndag den 5. november var der Allehelgen-gudstjene-ste i kirken, og der blev tændt lys for at mindes de døde.

Gåtur i København

Tirsdag den 10. okt. var der rundtur i Reformationens København, hvor Bruno Rasmussen fortalte og viste rundt med besøg bl.a. i domkirkens reformations-udstilling, på Gammeltorv og i Helligåndskirken. Undervejs var der "stående" kaffe med muffins.

Julehjælp

søges senest 4. december.
Både familier og enlige kan søge om julehjælp i kirken. Man får et skema hos en af præsterne eller på kirkens kontor. Skemaet udfyldes og afleveres senest mandag den 4. december. Hvis julehjælpen bevilges, får man et gavekort til Netto eller Lyngby Storcenter (efter eget valg).

Facebook

Nærum Kirke er også repræsenteret på FACEBOOK. Klik på nedenstående link, så kommer du direkte ind på facebooksiden. Vi håber, at mange har lyst til at følge med, "like" siden samt bidrage med kommentarer eller billeder. https://www.facebook.com/naerumkirke/

MobilePay

Kirken har fået NYT NUMMER TIL MOBILEPAY. Bemærk, at nummeret er ændret til: 80704

Nærum Kirke

DER ER GUDSTJENESTE SØNDAG KL. 10.00 enten ved sognepræst
NIELS VINCENS GRUNNET eller ved sognepræst BRUNO RASMUSSEN.

(Se eventuelt under"Gudstjenester" - til venstre).

Broder Theodor fra Assisi fortæller

Tirsdag den 21. november kl. 13.30
Foredrag ved den danske munk BRODER THEODOR, der bl.a. vil fortælle om sit liv, før han blev munk, om det arbejde, han har udført i den katolske orden i Roskilde og om de sidste 25 år, hvor han har været tilknyttet Franciskanerordenen i Assisi.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.

Koncert med orgel og orkester

Søndag den 26. november kl. 15.00
er der koncert med organist FLEMMING DREISIG, Søllerød, som solist og Symfoniorkesteret af 1963 med LARS RØNN som dirigent. - FLEMMING DREISIG spiller bl.a. Händels orgelkoncert i B-dur og et par kirkesonater af Mozart, og Symfoniorkesteret spiller Mozarts symfoni nr. 25 i G-mol. 

Koncerten er én af flere koncerter i Rudersdals kirker med temaet ”Årstiderne”. Kontakt evt. kirkens kontor og få en folder om koncerterne. Der er gratis adgang, og enhver er velkommen.

Luciaoptog og krybbespil

KOM OG VÆR MED
Børnene fra 2. klasse på Nærum skole medvirker med sang og skuespil. Enhver er velkommen til at overvære det - såvel forældre som bedsteforældre og alle andre, der har lyst.

Torsdag den 7. december kl. 9.00-9.30
især for 0. og 1. klasser.

Torsdag den 7. december kl. 10.00-10.30
især for børnehaver og dagplejere.

Adventsstemning med korsang og quiz

Tirsdag den 12. december kl. 13.30
Der er julesalmer i kirken og koret BAKK'HUS CON AMORE fra Vedbæk underholder i sognegården. Der serveres æbleskiver og gløgg, kaffe og småkager, og der er quiz med præmier.

Julekoncert med Kim Sjøgren

Søndag den 17. december kl. 16.00
Koncert med Symfoniorkesteret af 1963. Solist er Kim Sjøgren der spiller Mozarts violinkoncert nr. 3.

Der er gratis adgang til koncerten.

Fælles Juleaften

ÆLDRE OG ENLIGE inviteres til JULEAFTENSFEST den 24. december i Sognegården i Søllerød eller i Gerner-salen ved Bistrup Kirke, kl. 17.00-22.00. Deltagere skal være selvhjulpne. Pris 150,- kr. Mulighed for transport.

Tilmelding inden den 8. december til Werner Wittekind, tlf: 4541 4315 (bedst kl. 18-19) eller mail: werner@wittekind.dk 

Få en folder i kirken eller kontakt Werner Wittekind.

Sorggruppe efter nytår 2018

Det er svært at miste, og nogle har brug for at dele sorgen med andre. I det nye år bliver der igen oprettet en sorggruppe, hvor man mødes nogle gange i løbet af foråret 2018. Der er tale om et sammenhængende forløb, og samtlige præster i Rudersdal står bag initiativet. Samtalerne er for alle, der har mistet én af deres nærmeste og foregår denne gang i HOLTE KIRKE OG SOGNEGÅRD, Solbakken 56, 2840 Holte,hvor sorggruppen mødes i lokalerne på følgende nedenstående datoer. Sorggruppen i foråret ledes af sognepræst LISE DJERNES ØSTERGAARD og JANNIK THEILGAARD.

  • Onsdag den 24. januar kl. 10.00 -12.00
  • Onsdag den 7. februar kl. 10.00-12.00
  • Onsdag den 21. februar kl. 10.00-1200
  • Onsdag den 7. marts kl. 10.00-12.00
  • Onsdag den 21. marts kl. 10.00-12.00

I SORGGRUPPEN kan man dele sine tanker og erfaringer med andre, og man bestemmer selv, hvor lidt eller meget, man vil fortælle. Deltagerne forpligter sig til ikke at fortælle noget af dét videre, der tales om i gruppen.

ENHVER ER VELKOMMEN, uanset, hvor man bor. 

DER SERVERES kaffe og morgenbrød, og det er gratis at deltage.

DER VIL VÆRE PLADS til 6 deltagere i gruppen.

Tilmelding til sognepræsterne:

Lise Djernes Østergaard
Tlf. 4542 2177 (#4) eller tlf. 3031 5456 Mail: kldo@km.dk

eller

Jannik Theilgaard
Tlf: 5185 5228 Mail: jt@km.dk

Mit liv med kirken

Kirsten Dalkov fra Nærumgårdsvej fortæller:
"Da min farfar har været højskoleforstander, var min familie naturligvis interesseret i Grundtvig og højskolebevægelsen. Det var højskolesangbogen, der lå fremme. Som barn var jeg mest interesseret i, hvad der skete omkring kirken: Man gik ofte på kirkegården med blomster, der var juletræsfest og sommerfest for børn, og "plusset" var, når man måtte gå med op i tårnet og ringe solen ned. - For et par år siden flyttede jeg til Nærum og måtte lære nye naboer at kende, så jeg gik i Nærum Kirke, hvor man efter gudstjenesten har mulighed for at snakke med andre kirkegængere. Der er også en mængde forskellige kulturelle arrangementer med kunst, foredrag og musik. Jeg kommer der ofte og føler, det er et fast ståsted for mig."

Læs kirkebladet (sept. 2017 - nov. 2017) - klik

Til toppen

cookie information