Kirkens kontor

Nærum Kirke
Kirkeåsen 10, 2850 Nærum
Telefon: 4580 3247
naerum.sogn@km.dk

Kontoret er åbent
mandag-fredag kl. 10-12
og torsdag også kl. 16-18.

Kordegn Flemming Schlichtkrull fsc@km.dk

Kordegn Annette Grunnet angr@km.dk   

Kirkens præster

Niels Vincens Grunnet
Kikhanebakken 14, 2840 Holte

Telefon 3296 0730 (hjemme)
2910 9923 (mobil)
nvg@km.dk  

Bruno Rasmussen
Kirkeåsen 45, 2850 Nærum

Telefon 4550 5351 (hjemme)
2344 7823 (mobil)
brra@km.dk

Sommerkoncert

Søndag den 27. august var der koncert med Symfoni-orksteret af 1963 og Signe Tirsted som sangsolist. På programmet var der musik af bl.a. Strauss og H.C. Lumbye.

Årets sommertur

Tirsdag den 22. august var knap 50 deltagere med på Nærum Kirkes udflugt i flot solskin til Skuldelev Dukke-museum og Legetøjs-samling, Gerlev Kro og Jægerspris Slot.
(Klik på billedet)

Klik på sidens billeder, så bliver de større.

Eftermiddagsmøder

Der er som regel eftermiddagsmøde den 2. og 4. tirsdag i måneden. Det kan f.eks. være med fortælling, film og sang. Se under "Aktiviteter for voksne".

Nærum Kirke på Facebook

Nærum Kirke er også repræsenteret på FACEBOOK. Klik på nedenstående link, så kommer du direkte ind på facebooksiden. Vi håber, at mange har lyst til at følge med, "like" siden samt bidrage med kommentarer eller billeder.

https://www.facebook.com/naerumkirke/

Nærum Kirke

Der er gudstjeneste hver søndag kl. 10.00

enten ved sognepræst
NIELS VINCENS GRUNNET
eller ved sognepræst
BRUNO RASMUSSEN
(se eventuelt under
"Gudstjenester"). 

 

 Når der er barnedåb er der mulighed for børnepasning i kirkens lokaler under prædikenen.

Høstgudstjeneste for børn, unge og voksne

Søndag den 24. september kl. 10.00
er der høstgudstjeneste i Nærum for både børn og voksne, forældre og bedsteforældre. Børn og unge medvirker. Efter gudstjenesten er der pølser og æblemost til alle. I Danmark har man i utallige år holdt høstgudstjeneste for at takke Gud for høsten og for livet. Kirken vil være festligt pyntet med neg og blomster.

Alle er velkomne til at tage frugt og grønt med, som vil blive lagt i kurve i kirken.

Tre generationer ved Søllerød kro

Tirsdag den 26. september kl. 13.30.
HANS KRØYER fra Skyttedal i Nærum fortæller om sin families historie i Søllerød. Hans bedsteforældre havde Søllerød Kro fra 1917 til 1947. Hans forældre havde købmandsforretningen på Mothsgården fra 1951 til 1969, og han selv voksede op på Mothsgården fra 1947 til 1969.

Luther-dage i Nærum

KRISTENDOM FOR VOKSNE 
Kl. 9.00 er der morgensang, kaffe med brød, ost og marmelade, og kl. 9.30 går programmet i gang. Det er gratis at være med, men af hensyn til traktement og planlægning, skal man tilmelde sig til kirkens kontor.

Torsdag den 28. september kl. 9.00-12.00
Kl. 9.00 Morgenkaffe og morgensang.
Kl. 9.30 LUTHER OG TROEN (I)
ved sognepræst NIELS V. GRUNNET.
For Luther var det centralt, at Skriften var udgangspunktet for, hvor meget af traditionen, der kunne bevares. Men samtidig understregede han også nødvendigheden af en kritisk tilgang til Skriften: Ikke alt var godt, fordi det stod i skriften. Det afgørende var, om det enkelte skrift "drev på Kristus"!
Kl. 11.00 LUTHER OG MALEREN CRANACH (I)
ved sognepræst BRUNO RASMUSSEN.
Luther og Lucas Cranach var venner. De boede i Wittenberg på samme tid og var faddere til hinandens børn. Cranach har malet flere portrætter af Luther og har også stået bag propagandatryk og andre motiver, der fik stor betydning for reformationens udbredelse.

Torsdag den 5. oktober kl. 9.00-12.00
Kl. 9.00 Morgenkaffe og morgensang.
Kl. 9.30 LUTHER OG TROEN (II)
ved sognepræst NIELS V. GRUNNET.
Vi går videre og ser bl.a. på Luthers syn på forkyndelsen og prædikenen. Vi kommer ind på Luthers vigtige opdagelse af, at mennesket retfærdiggøres ved tro og ikke af gerninger, og her ser vi også nærmere på Luthers syn på synden. Hvis tiden tillader det, vil vi se på, hvordan Luthers tanker også kom til at præge Søren Kierkegaard og Grundtvig, og hvad vi kan "bruge" Luther til i dag.
Kl. 11.00 LUTHER OG MALEREN CRANACH (II)
ved sognepræst BRUNO RASMUSSEN.
(Se omtale til den 28. september.)

Mette Brinch udstiller

Søndag den 1. oktober kl. 11
er der fernisering på værker af billedkunstneren METTE BRINCH, som siden 2014 har haft atelierplads i Kunstværkstedet ”Margarinen” i Nærum.

Hun fortæller: ”Mine billeder er farverige og poetiske og skaber varme omgivelser. Jeg interesserer mig for kompositionen i billedet, for hvordan farver og former påvirker hinanden. Jeg bruger geometriske og organiske former i mit udtryk. Mit billedsprog er stramt komponeret med felter i rene farver, og jeg dyrker farvernes toner. Jeg arbejder i serier for at gå i dybden med formsproget og afprøve dets muligheder.”

Billederne kan ses i kirkens åbningstid og i forbindelse med gudstjenester og arrangementer - indtil sidst i november.

Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende

Lørdag den 7. oktober 2017 kl. 10.00-12.00
Foredrag ved JACOB BIRKLER,
cand.mag. i filosofi og psykologi, ph.d. i medicinsk etik og tidl. formand for Etisk Råd.

Hvordan hjælper vi bedst? Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er et af de mest komplekse etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned i debatten, og hvad fortæller den nyeste viden? Foredraget sigter mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar debat om aktiv dødshjælp.

Jacob Birkler har bl.a. skrevet "Døden i et professionelt perspektiv - de svære valg" (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2015).

Gåtur i Reformationens København

Tirsdag den 10. oktober kl. 13.30 - 15.30
Sognepræst BRUNO RASMUSSEN fortæller og viser rundt med besøg bl.a. i domkirkens reformationsudstilling, ved Reformationsmonumentet, på Gammeltorv og i Helligåndskirken. Undervejs er der "stående" kaffe med brød.

Mødested ved domkirkens hovedindgang. Man sørger selv for transport til og fra København. Tilmelding til kirkens kontor senest 5. oktober. Max. 25 deltagere.

Konfirmander hver tirsdag

KONFIRMANDHOLDENE, der skal konfirmeres Bededag 2018, undervises hver tirsdag fra kl. 8.15 til 9.45 i sogne-gården med efterfølgende morgensang i kirkerummet. Spørgelysten er stor og sangglæden ligeså. Vi nyder, at der igen er konfirmander i huset.

Læs kirkebladet (sept. 2017 - nov. 2017) - klik

Til toppen

cookie information