Kirkens kontor

Nærum Kirke
Kirkeåsen 10, 2850 Nærum
Telefon: 4580 3247
naerum.sogn@km.dk

Kontoret er åbent
mandag-fredag kl. 10-12
og torsdag også kl. 16-18.

Kordegn Flemming Schlichtkrull fsc@km.dk

Kordegn Annette Grunnet angr@km.dk   

Kirkens præster

Niels Vincens Grunnet
Kikhanebakken 14, 2840 Holte

Telefon 3296 0730 (hjemme)
2910 9923 (mobil)
nvg@km.dk  

Bruno Rasmussen
Kirkeåsen 45, 2850 Nærum

Telefon 4550 5351 (hjemme)
2344 7823 (mobil)
brra@km.dk

Reformations-gåtur i København

Tirsdag den 10. okt. var der rundtur i Reformationens København, hvor Bruno Rasmussen fortalte og viste rundt med besøg bl.a. i domkirkens reformations-udstilling, på Gammeltorv og i Helligåndskirken. Undervejs var der "stående" kaffe med muffins.

Lutherdag

Torsdag den 28. sept. blev der hygget ved den fælles morgenmad inden foredragene om "Luther og Troen" og "Lucas Cranach" gik i gang.

Børnehavebesøg

Mandag den 25. sept. var der besøg af Menigheds-børnehaven, der mødte op med høstgaver i form af frugter og grøntsager. Børnene var spændte og havde øvet sig på salmerne, så det var en fryd at høre dem synge.

Julehjælp

søges senest 4. december.
Både familier og enlige kan søge om julehjælp i kirken. Man får et skema hos en af præsterne eller på kirkens kontor. Skemaet udfyldes og afleveres senest mandag den 4. december. Hvis julehjælpen bevilges, får man et gavekort til Netto eller Lyngby Storcenter (efter eget valg).

Nærum Kirke • Kirkeåsen 10 • 2850 Nærum • tlf. 4580 3247

Der er gudstjeneste hver søndag kl. 10.00

enten ved sognepræst
NIELS VINCENS GRUNNET
eller ved sognepræst
BRUNO RASMUSSEN
(se eventuelt under
"Gudstjenester" - til venstre). 

Er der barnedåb tilbydes der børnepasning i kirkens lokaler under prædikenen.

Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Tirsdag den 24. oktober kl. 13.30
Skuespiller LISE SCHRØDER vil fortælle om Carl Nielsens hustru, billedhuggeren ANNE MARIE CARL-NIELSEN. Carl Nielsens dejlige musik spilles over det ganske land, men hvem kender hustruen Anne Marie Carl-Nielsen? Hun var også var en ildsjæl på sit felt. Hun har bl.a. lavet rytterstatuen af Chr. den 9. ved Christiansborg Ridebane og Carl Nielsen-statuen på Grønningen i København.

Skuespilleren LISE SCHRØDER er uddannet fra Århus Teaters Elevskole og har haft roller på teatre, i revyer, på film og TV. Hun optræder ofte i kirker og forsamlingshuse og har blandt andet medvirket i TV-serier som "Nævningene," "Rejseholdet," "Riget," "Strisser på Samsø," og "Kun en pige."

Reformationskoncert

LUTHER-JUBILÆET MARKERES
Søndag den 29. oktober kl. 16.00
spiller SYMFONIORKESTERET AF 1963 Felix Mendelssohn-Bartholdys Reformationssymfoni, symfoni nr. 5. LARS RØNN er dirigent, og koncerten er en markering af 500-året for Luthers 95 teser om afladshandel.

Reformationssymfonien blev skrevet til 200-års jubilæet i 1848 for afslutningen på trediveårskrigen, der blev udkæmpet mellem katolikker og protestanter, og den er bygget op over Luthers salme "Vor Gud han er så fast en borg". I programmet indgår der også andre værker, et par salmer og andre tekster af Luther.

Der er gratis adgang til koncerten.

Døden - en del af livet

Lørdag den 4. november kl. 10.00-12.00
Foredrag ved TOVE GADE
hospitals- og sognepræst, ph.d.

Det eneste sikre vi ved, er at vi skal dø. Det er en sandhed, som vi som oftest søger at holde på afstand, mens vi lever vort liv i sorg og glæde. Sygdom og forestående død hos vore nærmeste eller os selv gør imidlertid det uafvendelige nærværende. Hvordan forholder vi os så til døden? Som hospitalspræst på Gentofte Hospital gennem mange år har Tove Gade talt med mange syge og døende. I sit foredrag vil hun tage udgangspunkt i nogle af de tanker, mennesker gør sig stillet overfor døden, og hun vil give nogle bud på, hvordan det er muligt at leve sit liv med bevidsthed om døden

Alle Helgen - vi mindes de døde

Søndag den 5. november kl. 10.00 er der Alle Helgens Gudstjeneste med sognepræsterne BRUNO RASMUSSEN og NIELS VINCENS GRUNNET. Alle Helgens dag skaber, gennem bønner og salmer, plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet.

Oplæsning og formiddagshygge

ANDEN TORSDAG I MÅNEDEN
kan man sammen med andre lytte til oplæsning af tekster af forskellige danske forfattere. Det kan være af f.eks. Benny Andersen, Tove Ditlev-sen, H.C. Andersen eller Herman Bang, men deltagerne er også vel-komne til selv at komme med forslag. Det er ANNE LEDET, der har været lærer på Nærum Skole, der læser op, og under oplæsningen kan man nyde en kop kaffe eller te. Der vil være mulighed for at drøfte teksterne. Ønsker man at forene det hyggelige med det praktiske, må man gerne lave håndarbejde, mens der læses. Gruppen mødes den anden torsdag i måneden. Hver gang er det kl. 10.30-12.00. Det foregår i konfirmandhuset, der ligger over for kirken.

Næste gang er:

  • Torsdag den 9. november

Alle interesserede er meget velkomne. Det er gratis at være med. Tilmelding er nødvendig til kirkens kontor (tlf. 4580 3247 eller fsc@km.dk)

Fra Storebælt til Afrika - om et hospitalsskib

Tirsdag den 14. november kl. 13.30
Repræsentanter fra organisationen MERCY SHIPS fortæller og viser billeder om Storebæltsfærgen ”Dronning Ingrid”, der for nogle år siden blev omdannet til et hospitalsskib og nu hedder ”Africa Mercy”. Skibet sejler langs Afrikas kyst, hvor frivillige læger og sygeplejersker kurerer den fattige lokalbefolknings lidelser

Broder Theodor fra Assisi

Tirsdag den 21. november kl. 13.30
Foredrag ved den danske munk BRODER THEODOR, der bl.a. vil fortælle om sit liv, før han blev munk, om det arbejde, han har udført i den katolske orden i Roskilde og om de sidste 25 år, hvor han har været tilknyttet Franciskanerordenen i Assisi.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.

Mette Brinch udstiller i sognegården

Billedkunstneren METTE BRINCH, som siden 2014 har haft atelierplads i Kunstværkstedet ”Margarinen” i Nærum, udstiller i kirkens lokaler for tiden.

Hun fortæller: ”Mine billeder er farverige og poetiske og skaber varme omgivelser. Jeg interesserer mig for kompositionen i billedet, for hvordan farver og former påvirker hinanden. Jeg bruger geometriske og organiske former i mit udtryk. Mit billedsprog er stramt komponeret med felter i rene farver, og jeg dyrker farvernes toner. Jeg arbejder i serier for at gå i dybden med formsproget og afprøve dets muligheder.”

Billederne kan ses i kirkens åbningstid og i forbindelse med gudstjenester og arrangementer - indtil sidst i november.

Konfirmander i kirken hver tirsdag

KONFIRMANDHOLDENE, der skal konfirmeres Bededag 2018, undervises hver tirsdag fra kl. 8.15 til 9.45 i sogne-gården med efterfølgende morgensang i kirkerummet. Spørgelysten er stor og sangglæden ligeså. Vi nyder, at der igen er konfirmander i huset.

Læs kirkebladet (sept. 2017 - nov. 2017) - klik

Til toppen

cookie information